Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Doktora Formları (Kalite)

Kayıt ve Ders Dönemi Formları

Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu  (FRM-332)

Danışman Değişikliği Talep Formu (FRM-333)

Seminer Dersi Değerlendirme Formu (FRM-338)

Seminer Katılımcı İmza Tutanağı

Ders Muafiyeti Başvuru Formu (FRM-044)

Mazeret Ara Sınav Formu (FRM-036)

Ders Bildirim Formu

Lisansüstü Ders Yoklama Çizelgesi

Özel Öğrenci Başvuru Formu

Sınav Sonuç Bildirim Formu

Yatay Geçiş Başvuru Formu

Yarıyıl Sonu Sınav Ücret Bildirim Formu

Öğrenime Ara İzni Öneri Formu (Kayıt Dondurma)

Doktora Yeterlik Formları

Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu (FRM-335)

Yeterlik Sınav Sonucu Formu (FRM-356)

Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi Formu (FRM-347)

Tez İzleme Komitesi Formları

Tez İzleme Komitesi Atama Formu (FRM-357)

Tez Konusu Önerisi Savunma Sınavı Başvuru Formu (FRM-358)

Tez Konusu Önerisi Sınav Sonuç Formu (FRM-359)

İkinci Danışman Talep Formu (FRM-334)

Tez İzleme Komitesi Dönem Raporu (FRM-360)

Tez İzleme Komitesi Üye Değişikliği Teklifi Formu


Tez Savunma Sınavı Başvuru Formları 

Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu  (FRM-343)

Tez Savunma Sınavı Başvuru ve Jüri Öneri Formu (FRM-361)

Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (FRM-344)

Beyan

Tez Teslimi İlk Kontrol Formu

Tez Savunma Sınav Formları

Tez Savunma Sınavı Bildirim Formu (FRM-345)

Doktora Tez Değerlendirme Formu (FRM-362)

Tez Savunma Sınav Sonuç Formu (FRM-363)

Jüri Tez intihal Formu  (FRM-339)

Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi Formu (FRM-347)


Tez Teslim Formları

Tez intihal Formu (FRM-340)

Tez Teslimi Danışman Onay Formu (FRM-348)

Tez Onay Sayfası

Mezuniyet-İlişik Kesme Formu

Tez Teslim Son Kontrol Formu

            Yayın Yayımlama İzin Belgesi

          Yeni Mezun Anket Formu


Tez Yazım Şablonları

            Tez Kapak Sayfası Şablonu

             Tez Türkçe ve İngilizce Özet Şablonu

             Özgeçmiş Şablonu

Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu (FRM-332)
Danışman Değişikliği Talep Formu (FRM-333)
Seminer Dersi Değerlendirme Formu (FRM-338)
Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu (FRM-335)
Yeterlik Sınav Sonucu Formu (FRM-356)
Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi Formu (FRM-347)
Tez İzleme Komitesi Atama Formu (FRM-357)
Tez Konusu Önerisi Savunma Sınavı Başvuru Formu (FRM-358)
Tez Konusu Önerisi Sınav Sonuç Formu (FRM-359)
İkinci Danışman Talep Formu (FRM-334)
Tez İzleme Komitesi Dönem Raporu (FRM-360)
Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu (FRM-343)
Tez Savunma Sınavı Başvuru ve Jüri Öneri Formu (FRM-361)
Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (FRM-344)
Tez Savunma Sınavı Bildirim Formu (FRM-345)
Doktora Tez Değerlendirme Formu (FRM-362)
Tez Savunma Sınav Sonuç Formu (FRM-363)
Jüri Tez intihal Formu (FRM-339)
Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi Formu (FRM-347)
Tez intihal Formu (FRM-340)
Tez Teslimi Danışman Onay Formu (FRM-348)
Mezuniyet-İlişik Kesme Formu
Ders Muafiyeti Başvuru Formu (FRM-044)
Mazeret Ara Sınav Formu (FRM-036)
Ders Bildirim Formu
Lisansüstü Ders Yoklama Çizelgesi
Özel Öğrenci Başvuru Formu
Sınav Sonuç Bildirim Formu
Yatay Geçiş Başvuru Formu
Yarıyıl Sonu Sınav Ücret Bildirim Formu
Öğrenime Ara İzni Öneri Formu (Kayıt Dondurma)
Tez İzleme Komitesi Üye Değişikliği Teklifi Formu
Beyan
Tez Teslimi İlk Kontrol Formu
Tez Onay Sayfası
Tez Teslim Son Kontrol Formu
Yayın Yayımlama İzin Belgesi
Yeni Mezun Anket Formu
Tez Kapak Sayfası Şablonu
Tez Türkçe ve İngilizce Özet Şablonu
Özgeçmiş Şablonu
Seminer Katılımcı İmza İmza Tutanağı
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.