Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2020-2024 DÜ SBE Stratejik Planı
Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planı ektedir.

2020-2024 Staratejik Planı
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.