Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Get Adobe Flash player
 

MİSYON & VİZYON

 

VİZYON

 

-Faaliyetleri, paydaşların erişimine açık, liyakate önem veren, işbirliği, dayanışma ve paylaşma ilkelerini benimseyen, yenilikçi, yaratıcı, geleceğe inanan, toplum yararı gözeten bireyler yetiştiren kurum olmak,

-Toplum sağılığı ve refahının geliştirilmesinde alanını daha etkin hale getirmiş; eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreten, uluslararası bilimsel platformda saygın, izlenen ve kaynak gösterilen bir konuma gelmek,

-Öğrenci ve öğretim elemanlarının uluslararası değişim programları ile mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak konusunda etkin bir kurum olmak,

-Toplum sağlığını tehdit eden alanlarda koruyucu yöntemler geliştirmek,

-Sağlıkla ilgili yasal düzenlemelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak ve uluslararası çağdaş düzeye ulaşmasını sağlamak.

 Sağlık Bilimleri alanında yer alan disiplinlerde; eğitimde, öğretimde ve uygulamada kaliteyi yakalamış, özgün çalışmalar yapabilen, bölgesinde lider, ulusal ve uluslararası çevrelerce tanınan, kabul gören, saygın bir enstitü olmaktır.

 

MİSYON

 

-Evrensel ve kültürel değerler ışığında, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin, 21. Yüzyılın bilgi teknolojilerinden yararlanarak hizmet üretebilen meslek insanları yetiştirmek,

-Sağlıkla ilgili multidisipliner çalışmalar yürütmek,

-Lisansüstü eğitim ve araştırmalar yapmak,

-Üretilecek hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmak,

-Sağlık hizmeti ile ilgili politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak.

-Sağlık Bilimlerinin farklı alanlarında modern yöntem ve tekniklere dayalı eğitim vererek; mesleki uygulamalarında yetkin, sağlık konusunun çok boyutluluk özelliğini kavramış, etik değerlere sahip, sağlık profesyonellerini ve bilim insanlarını yetiştirmek, kaliteli hizmet ve bilgi üreterek toplumun ve paydaşlarının kullanımına sunmaktır.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALIM İLANI
27.06.2019
YÖK Bursları Takip Şubesi Duyurusu
16.04.2019
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2018 Faaliyet Raporu
08.03.2019
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı I. ve II. Öğretim programlarında okutulacak dersler
07.03.2019
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora ve Yüksek Lisans Ders Programı Uzmanlık Alan Dersi ile Danışmanlık ve Seminer Ders programı
19.10.2018
Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi Ve Erisime Açılması
27.09.2018
Enstitümüz Müdürü Sayın Prof. Dr. H. Murat BİLGİN’in 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı
07.09.2018
Bilimsel araştırma projelerinde burslu olarak görevlendirilen öğrencilere ödenecek aylık burslar ile ilgili duyuru
27.06.2018
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı YÖK tarafından kabul edilmiştir
14.06.2018
GÜNCEL!!! 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitimi Ders Planı Şablonları
21.03.2018
Yeni Tez ve Dönem Projesi Yazım Kılavuzu ile İlgili Açıklama
10.10.2017
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.