Psikolojik ve Sosyal Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Vizyonumuz
Öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik becerileri geliştirilerek karşılaştıkları zorlukların üstesinden daha kolay gelmesi için profesyonel destek sağlanır. Danışma sürecinde kişi ve psikolog bir arada çalışarak yaşanan zorlukları ve sıkıntıları güvenli bir ortamda, gizlilik ilkesi içinde beraber incelerler. Bireysel psikolojik danışma süreci; kişisel sorunların belirlenmesi ve bunu takip eden süreçte beraberce saptanan hedeflere ulaşmak için öğrenci ve uzmanın birlikte yürüttüğü profesyonel bir çalışmadır.

Psikolojik ve Sosyal Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜPSAM), kaygı, depresyon, stres, aile ve arkadaşlık ilişkileri, yalnızlık, akademik kaygılar, uyum problemleri, karar verme zorlukları, çatışma yaşatan düşünceler, bağımlılık gibi birçok kişisel ve ilişkisel konuda öğrencilere destek verecektir.

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.