Personel Daire Başkanlığı
Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Üniversite Akademik ve İdari personelinin tüm maaş tahakkukları fark ödemelerinin yapılması

 

Tahakkuk ettirilen evrakların ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak tanzim edilmesi ve

Strateji  Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesi.

 

Akademik personelden kredi kullanacaklara gerekli belgelerin düzenlenmesi.

 

Asgari geçim indirimlerini maaşlara yansıtmak üzere personelden alınan Aile durumu

belgelerinin kontrol edilerek vergiden mahsup edilmesi ve maaşlara yansıtılması

 

İcra kesintilerinin ilgili İcra Müdürlükleri ile yapılan yazışmalar neticesinde kesilerek

İcra Dairelerinin hesaplarına gönderilmek üzere ilgili birime gönderilmesi.

 

Çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrılan personele kişi borcu formu düzenlenmesi,

Mahkeme kararları sonucunda avukatlık ve mahkeme harcı tutarlarının alacaklılar adına

tahakkuk ettirilmesi,

 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi çalışanlarından Fiili Hizmet Zammı ödemelerinin takibi ve

Sosyal  Güvenlik  Kurumu  ile    yazışmalarının  yapılarak  düzenli      ve  eksiksiz  olarak

ödenmesinin sağlanması.

 

Her ay düzenli olarak Akademik ve İdari Özlük tarafından düzenlenen terfi , atama ve intibak çizelgelerinin kontrol edilerek Maaş datalarına girilmesi ve Unvan değişikliklerinde maaş farklarının tahakkuk ettirilmesi

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün   web   sayfasından   tahakkuk   ettirilen   maaşların   Gönderme   Emri belgelerinin   internet   ortamında   bilgi   girişlerinin   yapılarak   ödemeye   hazır   hale getirilmesi. (Onay alınması her ay Fakülte, Yüksek Okul, Daire Başkanlıkları ve birimler bazında)

 

Personelimiz tarafından alınan sağlık raporlarının her ay İlgili mevzuat uyarınca maaşlarından % 25 oranında kesintisinin yapılması.

 

1416 Sayılı Yasa gereği yurtdışında doktora eğitimi yapan araştırma görevlilerinin her ayın 15’inde bulundukları ülke para birimleri cinsinden   hesaplanarak   burslarının ödenmesi,

 

5510 Sayılı yasa çerçevesinde 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren maaşlardan yapılan SGK ve GSS kesintilerinin online olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi ve Ek1, Ek2, Ek3 formatındaki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini düzenleyerek her ayın 25. gününe kadar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile mutabakat sağlanarak Sosyal GüvenlikKurumuna gönderilmesi.


Tahakkuk Şube İletişim: 


Adı SoyadıBirimiBölümü/GöreviDahiliDış Hat / Lojman Blok
Ramazan VuralPersonel Tahakkuk Şube Müdürlüğü 2317 
Levent AyyıldızPersonel Tahakkuk Şube Müdürlüğü 2323 
Kasım YılmazPersonel Tahakkuk Şube Müdürlüğü 2325 
M.Sıddık BuldiPersonel Tahakkuk Şube Müdürlüğü 5164 
Şeyhmus DemirPersonel Tahakkuk Şube MüdürlüğüŞef7940 
Mehdi KarahanPersonel Tahakkuk Şube MüdürlüğüMatematikçi7941 
Alaeddin ŞimşekPersonel Tahakkuk Şube MüdürlüğüV.H.K.İ.7942 
Mehmet ÇiftsürenPersonel Tahakkuk Şube MüdürlüğüBilgisayar İşletmeni7943 
Ahmet AkanPersonel Tahakkuk Şube MüdürlüğüHizmetli7944 
Mehmet Buhari YokuşPersonel Tahakkuk Şube MüdürlüğüBilgisayar İşletmeni7945 
Selçuk BalPersonel Tahakkuk Şube MüdürlüğüBilgisayar İşletmeni7946 
Mesih EvranPersonel Tahakkuk Şube MüdürlüğüBilgisayar İşletmeni7947 
Recep Kadri TuranPersonel Tahakkuk Şube MüdürlüğüV.H.K.İ.7948 
Ercan AslanPersonel Tahakkuk Şube MüdürlüğüBilgisayar İşletmeni7949 
Ş.Yılmaz HaşimoğullarıPersonel Tahakkuk Şube MüdürlüğüBilgisayar İşletmeni7950 
Mehmet CennetPersonel Tahakkuk Şube MüdürlüğüV.H.K.İ.7951 
Recep ArslanPersonel Tahakkuk Şube MüdürlüğüV.H.K.İ.7952 
Mehmet AkınPersonel Tahakkuk Şube MüdürlüğüUzman7953 
Ahmet YıldızPersonel Tahakkuk Şube Müdürlüğü7962 
Zülküf CebeliPersonel Tahakkuk Şube Müdürlüğü7963 
Mustafa KarakoçPersonel Tahakkuk Şube Müdürlüğü 7964 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.