Personel Daire Başkanlığı
SSS:Pasaport

Soru 1.Kimler Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) alabilirler?

1-Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ve bu kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel olarak çalıştırılan Devlet Memurları ve diğer Kamu Görevlilerine, sözleşmeli personel olarak çalıştırılıp, kadro karşılıkları olmayan ancak T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri, bu derecelerden kesilmek suretiyle çalıştırılan Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine,
2-Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara,
3-Bugün birinci,ikinci,ve üçüncü derece kadroda bulunanlar ile aynı hizmet süresi ve aynı unvanda bulunup bulunanların eşlerine, Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise,
4-Hususi Damgalı Pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine, Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise,
5-Hususi Damgalı Pasaport alabilecek durumda bulunanların yanında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ile yine yanında yaşayıp reşit olmayan erkek çocuklarına bu neviden pasaport verilir veya baba ve annelerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilir. Refakat hanesine kayıtlı bulanan çocuklar, pasaport sahibi ile seyahat etmedikleri takdirde yurt dışına çıkamazlar. Hususi Damgalı Pasaportlar 4 yıl süreli olarak İl Emniyet Müdürlükleri tarafından verilir. Harca tabi olmayıp yeni pasaportlarda sadece cüzdan bedeli alınır.

Soru 2.Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) alabilmek için istenilen belgeler nelerdir?

1-Emekliler için Emekli oldukları kurumdan emekli oldukları tarihteki kadro derecelerini belirten yazı ve İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesinden temin edebilecekleri form,
2-Çalışanlar için çalıştıkları kurum tarafından doldurulup onaylanmış form,
3-4 adet (4.5x6 ebadında) fotoğraf, ( Temditler için 3 adet ),
4-Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi,
5-Reşit olmayanlar veya mahcurların kanuni temsilciliklerinden muvafakatname.

Soru 3.Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) alabilmek için Rektörlüğümüze müracaat nasıl yapılır?

Dilekçe yazılır. Dilekçede;
1) Ne için (ilk defa/yenileme/uzatma) ve kim/kimler için alınacağı belirtilir.
2) İkametgah adresi, e-mail adresi ve telefon numaraları yazılır.
3) Nüfus cüzdan fotokopisi ve Emniyet Müdürlüğü'ne verilecek fotoğrafın aynından 1'er adet fotoğraf eklenir.

Soru 4.Hususi Damgalı Pasaport (Yeşil Pasaport) hakkından eşim ve çocuklarım da yararlanabilirler mi?

Hususi Pasaport alabilecek yukarıda belirtilen şartları taşıyanların eşleri, 18 yaşından küçük erkek ve kız çocukları ile 18 yaşını bitirdikten sonra, çalışmayan, evli olmayan ve hak sahibi ebeveyni ile birlikte ikamet eden (Öğrencilik hariç) reşit kız çocukları hususi pasaport alabilirler.

Soru 5.Hizmet Pasaportu alabilmek için Rektörlüğümüze müracaat nasıl yapılır?

Öncelikle görevlendirme teklifi yapılmış veya görevlendirme onayı alınmış olması gerekir. Sonra dilekçe yazılır. Dilekçede;
1) Ne için (ilk defa/yenileme/uzatma) ve kim/kimler için alınacağı, hangi ülkeye, hangi tarihler arasında gidileceği ve daha önce pasaport alıp almadığı, aldıysa hangi tür pasaport aldığı belirtilir.
2) İkametgah adresi, e-mail adresi ve telefon numaraları yazılır.
3) Nüfus cüzdan fotokopisi ve Emniyet Müdürlüğü'ne verilecek fotoğrafın aynından 1'er adet fotoğraf eklenir.

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.