Personel Daire Başkanlığı
SSS:Adaylık Durumu ve Hizmetiçi Eğitim

Soru 1.Üniversitenize aday memur olarak atandım asalet tasdikim ne zaman yapılır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz." denildiğinden asalet tasdikiniz göreve başladığınız tarihten itibaren 1 yıl ile 2 yıl arasındaki bir zamanda yapılır.

Soru 2.Aday memur olarak çalışmaktayken Askerlik Hizmetimi yapabilir miyim?

Evet Askerlik hizmetini yapabilirsiniz. Ancak Hizmetiçi Eğitime katılmadıysanız askerlik dönüşü eğitime katılırsınız.

Soru 3.Aday memur olarak çalışmaktayım, doğum yaptım ücretsiz izin alabilir miyim?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104'üncü maddesinin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 24 aya kadar ücretsiz izin alabilirsiniz.

Soru 4.Aday memur olarak çalışmaktayım, eş durumundan dolayı başka bir kuruma naklen atanabilir miyim?

657 sayılı kanunda aday memurun başka kurumlara naklinin olmayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle aday memur olarak görev yapmakta iken başka bir kuruma naklen atama yapılamaz.

Soru 5.Aday memur olarak çalışmaktayım, Hizmetiçi Eğitim sonunda yapılan sınavda başarısız olursam ne gibi işlem yapılır?

Başarısız olan aday memurun asaleti tasdik edilmez. Tekrar eğitime alınır ve eğitim sonunda tekrar sınava girer, bu sınavdan da başarısız not alırsa memuriyetle ilişiği kesilir.

Soru 6.Aday memur olarak çalışmaktayım, disiplin cezası alırsan ne olur?

“Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi” ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.