Personel Daire Başkanlığı
İdari Personel Şube Müdürü
1. Nakil, çekilme işlemleri
2. Sosyal güvenlik işlemleri
3. Sağlık işlemleri
4. Açıktan veya naklen atamalar
5. Özlük işlemleri
6. Yurtdışı, yurtiçi, yolluklu, yevmiyeli görevlendirmeler
7. 2547 13/b–4 maddesi uyarınca görevlendirmeler
8. Üniversitemizde çalışan Sözleşmeli Personele ait işlemler
9. Kurum içi ve kurum dışı personelle ilgili her türlü yazışmalar
10. Bilgisayar ortamında personel bilgi takip işlemleri
ÜnvanıAdı ve SoyadıDahiliE-mail
Şube MüdürüMehmet Fatih PULLU5153mfpullu@gmail.com
Bil. İşlet.Meltem PARLA5136meltemparla@hotmail.com
Bil. İşlet.Cihan DERİNCE2313cderince@hotmail.com
V.H.K.İEmine TUNÇ2320tunc.emine@hotmail.com
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.