Personel Daire Başkanlığı
İdari Atama ve İstatistik Şube Müdürü

      1.      Genel hükümlere göre açıktan, nakil ve  atama işlemlerinin yapılması,

2.                    2.      SHÇEK  personel alımına ilişkin  mevzuat kapsamında atamaların yapılması,

3.                    3.     İdari personelin aylık derece ve kademe terfilerinin yapılması

4.                    4.      .Aylık faaliyet raporunun hazırlanması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı  ile Devlet

5.                  5.      Personel Başkanlığı’na bildirilmesi, 

6.                 6.         Sicil Raporlarının hazırlanması ve işlenerek değerlendirmeye alınması.

7.      Asaleti tasdik olan ve bir üst öğrenimi bitiren İdari Personelin intibak   işlemleri,

8.      Emekliye ayrılan İdari Personelin belgelerinin düzenlenmesi ve ilişik  kesme işlemlerinin yapılması,

9.      Gizlilik taşıyan yazışmalar,

10. Pasaport, görev belgesi, sicil özeti, hizmet belgesi düzenlenmesi

11. Göreve başlayan İdari Personel bilgilerinin bilgisayara girişi,

12. Yazışmaların  dosyalanması  ve  yeni  başlayan  personele  dosya  açılması,    nakil  giden personelin dosyalarının paketlenmesi ve gönderilmesi,

13. Personelin sağlık aktivasyon işlemleri  ve e-bildirge işlemleri

14. İdari Personel tahsis ve tenkis işlemleri,

15. Açıktan Atama izinleri ile ilgili yapılan işlemler.

16. Askerlik problemi olan idari personelin takibi ve gerekli işlemleri

17. Üniversitemizde sendikaya üye olan akademik ve idari personelin Yükseköğretim Kurulu

18. Başkanlığına bildirilmesi

19. Mazeret, ücretsiz ve yıllık izinlerin düzenlenmesi ve bilgisayara işlenmesi

Görevli Personelleri


Ünvanı

Adı ve Soyadı

Dahili

E-mail

Şube Müdürü

Mehmet Fatih PULLU

5153

mfpullu@gmail.com

Şef

Mehmet OKUR

5160

mehmet.okur@dicle.edu.tr

Bil. İşlet.

Kenan AKBAŞ

2306

kenan.akbas@dicle.edu.tr

Bil. İşlet.

Elif DİNÇ

5183

elif.dinc@dicle.edu.tr

Memur

 Murat BAŞDEMİR

5190

murat.basdemir@dicle.edu.tr

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.