Personel Daire Başkanlığı
Hizmet İçi ve Eğitim Şube Müdürlüğü
Görev Detayları
  1. Mevcut ve yeni göreve başlayan personel için eğitim programını ve görevde yükselme eğitimlerini koordine etmek.

   

  1. Görevde Yükselme Eğitim Programını hazırlanmasını sağlamak, eğitim yerini, eğitimcileri belirlemek ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak,

   

  1. Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun kurulmasını sağlamak ve komisyon üyelerine yazılı olarak tebliğ ettirmek,

   

  1. Görevde Yükselme Eğitim Programından birimlerin haberdar olmalarını ve eğitime katılacak personelin eğitime katılımını sağlamak,

   

  1. Görevde Yükselme Eğitim Programına göre eğitimlerin yapılmasını ve koordinasyonu sağlamak,

   

  1. Görevde Yükselme Eğitimi sonrasında personelin sınavlarının yapılmasını sağlamak,

   

  1. Aday memurların Temel Eğitim programını, eğitim yerini, eğitimcilerini belirlemek ve eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak, eğitimcilere Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Temel Eğitim Notları
  2. Kitabındaki eğitim konularını iletmek, aday memurların Temel Eğitime katılmalarını sağlamak,

   

  1. Temel Eğitim sonunda sınavların yapılmasını sağlamak Temel Eğitim Değerlendirme Formunu düzenleyerek Devlet Personel Başkanlığına bildirmek,

   

  1. Aday memurların Hazırlayıcı Eğitim Programını, eğitim yerini, eğitimcileri belirlemek, eğitimlerden haberdar olmalarını sağlamak, eğitim konularının hazırlanmasını ve eğitimcilere iletilmesini sağlamak,
  2. aday memurların Hazırlayıcı Eğitime katılmalarını sağlamak.

   

  1. Hazırlayıcı Eğitim sonunda sınavların yapılmasını sağlamak,

   

  1. Birimlerin Hizmet içi Eğitim taleplerini değerlendirmek.
Görevli Personeller

Ünvanı

Adı ve Soyadı

dahili

e-mail

Şube Müdürü

Ömer KURT

5167

okurt22@hotmail.com

Bil.İşlet.

Nagehan Atmaca

5182

 

 

 

 

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.