Personel Daire Başkanlığı
Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü

1.      Aylık Faaliyet Raporlarının YÖK ve Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilmesi,

 

2.      Üç aylık periyotlarda idari personel durumunun e-bütçe aracılığıyla online olarak

 

3.      Maliye Bakanlığı’na bildirilmesi.

 

4.      Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile alınacak idari personel ile ilgili yazışmaların

 

5.      yapılması ve sınav sonucunda yerleştirilen personelin atama işlemlerinin yapılması,

 

6.      İdari Personel tahsis ve tenkis işlemleri,

 

7.      Açıktan Atama izinleri ile ilgili yapılan işlemler.

 

8.       Akademik   ve  İdari      personelin   kadro   sıkışıklığının   giderilerek   tahsis-tenkis

işlemlerinin yapılması

 

9.      Açıktan atama izinleri ile ilgili yapılan kadro tahsis işlemleri.


     10.  Sosyal Güvenlik ile kurum yazışmaları.


Görevli Personeller


Ünvanı

Adı ve Soyadı

Dahili

E-mail

Şube Müdürü

Yasin AYDIN

2304

yasin.aydin@dicle.edu.tr

Şef

Cihat HATTAPOĞLU

2312

cihat.hattapoglu@dicle.edu.tr

V.H.K.İ.

Uğur KAPLAN

5162

Bil.İşlet.


Esma GÜLTEKİN

2219
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.