Personel Daire Başkanlığı
Get Adobe Flash player
 
GENEL BİLGİ

      Başkanlığımız hiyerarşik olarak Genel Sekreterlik ve Makamlarına karşı sorumlu olarak görevlerini yerine getirmektedir. Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen görevler Başkanlığımızda gerçekleştirilmektedir.  

Başkanlığımız Üniversitemizin personel hareketliliğini takip etmekte ve buna dayalı olarak yayınlanan her türlü Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler ile Yönetmelikler, Tüzükler, Genelgeler ve tamimler takip edilmektedir. Halen Başkanlığımıza bağlı 8 şube müdürlüğü faaliyet göstermektedir. Bu Şubeler :

İdari Personel Şube Müdürlüğü
İdari Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü
Akademik Personel Şube Müdürlüğü
Akademik Atama ve İstatistik Şube Müdürlüğü
İnceleme-Soruşturma Şube Müdürlüğü
Sicil-Arşiv Şube Müdürlüğü
Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü
Tahakkuk Şube Müdürlüğü
Daire Başkanlığımızda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirlik ve malî saydamlığı sağlamak hedeflenmektedir. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetim ve Kontrol Kanunu, bu hedef doğrultusunda yöneticilerin karar verme ve uygulama sonuçlarını değerlendirme aşamalarında, stratejik plan, performans esaslı bütçe ve faaliyet raporu gibi ciddi çalışmalar gerektiren raporlar oluşturulmasını gerektirmektedir.

Saygılarımla.                                                     Ali Haluk İZOL
                                                                           Daire Başkanı
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi
29.06.2018
Performans Kriterleri
07.06.2018
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Faaliyet Raporu (Görev Süresi Uzatımı)
31.12.2017
Pasaport Formu (Gri)
31.12.2017
İzin Formu
31.12.2017
Görev Süresi Uzatımı (Yardımcı Doçent)
31.12.2017
Maaş Nakil ve İlişik Kesme Formu
29.11.2017
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
31.01.2017
Mal Bildirim Formu
31.01.2017
Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatımı Formu
09.01.2017
Taşeron Firma Personelin Sürekli İşçi Statüsüne Geçiş Duyurusu
02.01.2017
Pasaport Formu (Yeşil)
24.06.2016
Dicle Üniversitesi Yeni Kayıt Formu
01.11.2014
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.