Mühendislik Fakültesi
Vizyon
Mühendislik alanında evrensel bilimin ve çağdaş eğitimin kültür ve değerlerini temel alan yüksek öğretim kurumu ve toplumun ihtiyaçları çerçevesinde bilgi ve teknolojiyi üreten bir araştırma ve eğitim merkezi olmak.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.