Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Dergisi

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi (MD), mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla Temmuz 2010'da yayın hayatına başlamıştır.

Yazışma Adresi:

Mühendislik Dergisi, Koordinatörlük ve Yayın Bürosu
Dicle Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi  
21280, Diyarbakır- Türkiye
web(Dergipark): http://dergipark.gov.tr/dumf
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.