Mühendislik Fakültesi
Misyon
Mühendislik alanında çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, toplumun sorunlarına yaratıcı çözümler üretebilen, evrensel değerlere duyarlı meslek ahlakını özümsemiş problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip nitelikli mühendisler yetiştirmek, alanımızda bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak ve sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknolojik gelişimine destek olmak.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.