Mühendislik Fakültesi
Genel Form Listesi

Sıra NoKullanan BirimForm NoForm Adı
1Bölüm SekreterliğiMF-001Bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılım formu
2Bölüm SekreterliğiMF-002Zorunlu staj formu
3Bölüm SekreterliğiMF-003Staj sicil fişi
4Bölüm SekreterliğiMF-004Mazeret sınav dilekçesi
5Bölüm SekreterliğiMF-005Mazeret sınav rapor listesi
6Bölüm SekreterliğiMF-006Tek ders dilekçesi
7Bölüm SekreterliğiMF-007Öğr.üyesi dışındaki öğretim elemanları görev süresi uzatma formu
8Bölüm SekreterliğiMF-008Öğr.üyesi görev süresi uzatma formu
9Bölüm SekreterliğiMF-009Bitirme/proje ödevi dilekçesi
10Bölüm SekreterliğiMF-010Haftalık ders programı
11Bölüm SekreterliğiMF-011Sınav programı (Öğrenci sayısını içeren formu ekle)
12Bölüm SekreterliğiMF-012Derslik programı
13Bölüm SekreterliğiMF-013Yaz okulu başvuru formu(Giden öğrenci)
14Bölüm SekreterliğiMF-014Özel öğrenci başvuru formu (Gelen Öğrenci )
15Bölüm SekreterliğiMF-015Özel öğrenci başvuru formu (Giden Öğrenci )
16Bölüm SekreterliğiMF-016Not İtiraz Dilekçesi
17Bölüm SekreterliğiMF-017Kayıt dondurma formu
18Bölüm SekreterliğiMF-018Not değişikliği talep formu
19Bölüm SekreterliğiMF-019Ders telafi formu
20Personel işleriMF-020Günlük Temizlik İzleme Formu
21Personel işleriMF-021Saatlik izin formu
22Personel işleriMF-022Personel İzin Takip Çizelgesi Formu
23Personel işleriMF-023Göreve başlama formu
24Personel işleriMF-024Personel İzin Onay Formu
25Satın alma birimiMF-025Bakım Onarım Ve Arıza Formu
26Satın alma birimiMF-026Malzeme satın alma istem belgesi
27Satın alma birimiMF-027Muayene teslim ve tesellüm belgesi
28Satın alma birimiMF-028Yaklaşık maliyet hesap cetveli formu
29Satın alma birimiMF-029Piyasa araştırma tutanağı
30Satın alma birimiMF-030Piyasa araştırma formu
31Satın alma birimiMF-031Teklif formu
32Satın alma birimiMF-032Teklif tutanağı
33Satın alma birimiMF-033Onay belgesi
34Teknik ServisMF-034Makine Bakım Kartı
35Bölüm SekreterliğiMF-035Seçmeli Ders Tercih Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.