Mühendislik Fakültesi
DÜGES
DÜ Mühendislik Fakültesi 
 Güneş Enerjisi Santrali
Enerjimizi Güneşten Elde Ediyoruz !

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Güneş Enerjisi Santrali Teknik Bilgiler:
   
 • Kurulu Gücü:  250 kW
 •  
 • Panel  Gücü:  250 Wp
 •  
 • Panel  Sayısı:  1000
 •  
 • İnverterler:  8 Adet 30 kW, 1 Adet 10 kW
 •  
 • Yıllık Ortalama Üretim:  400 MWh


Üretilen Enerji ile;

535 ton CO2

232,38 kg NOx

17,44 kg SO2Sera Gazının Salınımı Engellenmektedir.

Bu değer, 46,20 hektar çam ormanının yaptığı işe eşdeğerdir.


Anlık olarak üretilen enerjinin miktarı aşağıdaki linkten takip edilebilir.

https://easyview.auroravision.net/easyview/index.html?entityId=8490909 


   
    
  
    
   
      DÜ Mühendislik Fakültesi DekanlığıBağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.