Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Bölüm Hakkında

Programın Amacı: Moleküler Biyoloji ve Genetik programının amacı, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji alanında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Moleküler Biyoloji ve Genetik programında Biyoloji’den Kimya’ya, Matematik’ten Bilgisayar’a, Mikrobiyoloji’den Gen Mühendisliği’ne kadar çok değişik alanlarda dersler okutulacak, ileride staj ve bitirme projesi de yaptırılacaktır.

Çalışma Alanları: Hastanelerde, sağlık koruma enstitülerinde, ıslah merkezlerinde, ilaç endüstrisinde görev alırlar ve laboratuvarlarda özellikle hücrelerin incelenmesi, genetik yapısının özümlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yaparlar.                                                                          
Moleküler biyologlar üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler, TÜBİTAK gibi resmi kurumlarda araştırmacı, çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında yönetici olarak görev alabilirler. Bu bölümün esas amacı, uluslararası düzeyde bilim adamı yetiştirmek olup öğrencilerini bu amacı gerçekleştirecek bireyler olarak yetiştirmeye çalışmaktır. Bölümümüz dersleri Moleküler Biyoloji, Genetik, Biyokimya, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ile Çevre Biyolojisi alanında başarılı çalışmalar yapan öğretim üyelerince verilecektir. Toplumu ilgilendiren sorunların çözümüne katkı sağlamanın yanı sıra, bölümümüzün diğer önemli amacı araştırma ve yayın yapmak olacaktır.

 Biyoloji, yaşayan organizmanın yapılarını, işlevlerini ve aralarındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Organizmaların moleküller seviyede incelenmesiyle, gen teknolojileri ve biyoteknolojik alandaki çalışmalarla Moleküler Biyoloji ve Genetik ortaya çıkmaktadır.

 Bugün bütün dünyada genlerin tam yerlerini saptamak, kimliğini belirlemek ve biyolojik çeşitliliği oluşturan canlı sistemlerdeki işlevleri üzerinde araştırmalarda bulunmak için büyük miktarlarda kaynak harcanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde modern biyolojinin ağırlık noktası moleküler biyoloji alanında öğretim ve temel araştırma olmuş, bundan sonra biyoteknoloji ve biyolojinin diğer uygulamaları düzenli ve verimli olarak çalışmaya başlamıştır. Dolayısıyla moleküler biyoloji ve genetik eğitimi ve öğretimi biyolojinin farklı dallarında uzmanlaşmak için de gerekli ve zorunlu bir hale gelmiştir. Türkiye bu alanda çağın gerisinde kalmamak için biyolojiye modern bir anlayışla bakan, eğitim-öğretim-temel araştırma ve teknoloji kavramlarını entegre bir şekilde hayata geçirecek moleküler biyoloji ve genetik bölümlerini üniversitelerinde oluşturmak zorundadır.

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.