Mimarlık Fakültesi
Yönetim


                                            
                                                 Dekan 
                               Prof. Dr. Mine BARAN

      

        Dekan Yardımcısı                             Dekan Yardımcısı        

                   

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.