Mimarlık Fakültesi
Vizyonumuz-Misyonumuz

MİSYON VE VİZYONUMUZ

      Misyonumuz;

 • Ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı, analitik düşünce yeteneğine sahip, eleştirel düşünebilen, girişimci, yenilikçi, bilgiye ulaşmayı, kullanmayı ve paylaşmayı öğrenmiş, kendisinin farkında olan mutlu bireyleri yetiştiren,
 • Araştıran, bilgi edinme yöntemlerini öğrenerek bunu toplumsal faydaya dönüştürebilen, etik değerlere sahip, evrensel kültürleri özümsemiş dünya vatandaşı bireyler haline getiren,
 • Özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunan,
 • Öğrenci odaklı, evrensel gelişim ve değişimleri eğitim sistemine yansıtabilen, çağdaş eğitim teknik ve yöntemlerini kullanan, problem çözmeye yönelik eğitim veren,
 • Sosyal sorumluluk ve çevre bilincini ön planda tutarak, toplum gereksinimlerine yanıt veren etkinliklerde bulunan,
 • Çağdaş, yenilikçi, birbirine saygılı, öğrencilerle iletişimi güçlü, toplumsal sorunlara duyarlı, ekip ruhuna sahip, çalışanların memnuniyetini gözeten,
 • Ulusal ve uluslararası akademik ve uygulayıcı çevrelerle iletişim içinde olan, sürekliliğini sağlayan, geliştiren,
 • Yönetimde kurumlaşmayı, şeffaflaşmayı ve kurumsal kimliği güçlendiren bir fakülte olmaktır.

      Vizyonumuz;

 • Mimarlık fakülteleri arasında ön sıralarda araştırma ağırlıklı, yenilikçi, yaratıcı eğitim programları ile yer almak,
 • Çağdaş teknolojik bilgi, tarih ve toplum bilinci ile donanmış, çevre ve etik değerlere duyarlı, yaratıcı, uygar mimarlar yetiştirmek
 • Teori ve pratiğin bir arada yürütüldüğü  eğitim sayesinde öğrencilerin iş dünyasının aradığı nitelikte, mimari kavramları iyi özümsemiş, rekabet içinde yer alan mimarlar olarak mezun olmaları amaçlamak
 • Araştırma-eğitim-uygulama bütünlüğünü güçlendirmek,
 • Lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitimi ile öncü bir fakülte olmak,
 • Uluslararası eş değerlendirme ölçütlerini karşılayan bir eğitim ve kurumsal yapılanma; eğitim programı, öğrenci ve mezunların bilgi bankası, mezunların izlenmesi, eğitim ortamı niteliği, bölüm içinde öğrenciye sağlanan olanaklar “sosyal sermaye” anlayışı kapsamında projelerin teşviki, ulusal-uluslararası sosyal ve akademik ilişki ortamlarını oluşturmak
 • Eğitimde, sosyal-kültürel etkinliklerde öğrenci merkezli olmak,
 • Ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim ağında, bilim ve bilgi üretmede yarışmacı, etkin bir üye olmak; özellikle akademisyen ve öğrenci transferleri yoluyla dışa açılmak,
 • Öğretim kadrosu ve alt yapısı ile iyi donatılmak,
 • Yüksek kalitede akademik etkinlikleri ile: kongre, sempozyum, seminer, panellerle ve değişim programlarıyla “mükemmeliyet merkez”lerinden biri olmak, benzer yurt içi-yurt dışı etkinliklere katılmaktır.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.