Mimarlık Bölümü
Staj

AŞAĞIDAKİ NOTLARA UYMAYAN ÖĞRENCİLERİN STAJI KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Ø  Bahar yarıyılının yılsonu sınavları sonrasında güz dönemi akademik döneminin başına kadarki süre olan yaz döneminde staj yapılabilir.

Ø  Ara dönemde staj yapılamaz.

Ø  İlk olarak 30 gün şantiye stajı, daha sonra da 30 gün büro stajı yapılır. şantiye stajı yapmayan/ onaylanmayan öğrenciler, büro stajı için başvuruda bulunamaz.

Ø  Bir yaz döneminde iki staj yapılamaz. Derslerini tamamlamış ve mezuniyet için sadece staj eksiği kalmış durumdaki öğrenciler ile bir yarıyıl içinde tüm derslerinden devam zorunluluğu olmadığı belirlenen beklemeli öğrencilere bu kural uygulanmaz.

Ø  Yaz okuluna katılacak öğrenciler staj yapamazlar.

Ø  Fiilen proje tasarımı ve üretimi yapılmayan ve böyle bir imkan bulunmayan ortamlarda büro stajı yapılmamalıdır. (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Belediyelerin İmar Müdürlükleri, Yapı Denetimi Firmaları gibi).

Ø  Staj yapılacak mimarlık bürosunun veya şirketinin sorumlu mimarın ya da inşaat mühendisinin fiilen en az 5 yıl deneyimli olması aranan bir kriterdir.

Ø  Staj sicil fişi eksiksiz doldurulmalı, kapalı bir zarfta ve zarfın üzeri sorumlu mimar ya da inşaat mühendisi tarafından imzalanarak teslim edilmelidir. Şantiye stajlarında mimar ya da inşaat mühendisi, büro stajlarında ise sadece mimar staj defterinin imzalayıp kaşeleme yetkisine sahiptir.

Ø  Staj komisyonundan staj onayı alınırken belirtilen sorumlu mimar / inşaat mühendisi dışında Makina Mühendisi, Elektirk Elektronik Mühendisi veya Şirket Müdürü imzaları attıran öğrencilerin staj defteri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ø  Staj yerini değiştirmek zorunda kalan öğrenciler değiştirme nedeni yazılan ve yeni firma bilgilerini içeren yazılı bir dilekçeyle bölüme başvurmak zorundadırlar.

Ø   Şantiyelerde en fazla 5 öğrenci bürolarda en fazla 3 öğrenci aynı tarihte staj yapabilirler.

Ø  Staj komisyonunun kurumlardan gelen, ‘öğrencinin kurumumuzda stajı uygundur’ gibi yazılara cevap verme zorunluğu yoktur.

Ø  İş yeri onayı almayan öğrenciler staj yapamayacaktır.

Ø  İşyeri onayı alan öğrenciler formlarının bir kopyasını danışmanlarına vermek zorundadırlar.

Ø  Her öğrencinin staj bilgileri, danışman hocası tarafından otomasyona aktarılır.

Ø  Gidilen şantiye/yapı isimleri mutlaka yazılmalıdır.

Ø  Yapı denetimi şirketlerinde en fazla 3 inşaat görülebilir.

Ø  Staj yaptığınız yerde farklı günlerde çekilmiş fotoğraflar, aynı şirkette staj yapanların birlikte çekilmiş fotoğrafları olmalıdır.

Ø  Staj defterine yapıştırılan fotoğraflar size ait olmalıdır. İnternetten resim alınmamalıdır.

Ø  Deftere yapıştırılan bütün fotoğraflar kaşelenmelidir.

Ø  Staj defteri doldurulurken aktarılan ifadelerde:

Bilgi alındı/ hazırlık yapıldı/beton döküldü/ kalıp bağlandı… şeklinde tespitler değil;

Alınan bilgilerin içerikleri, yapılan hazırlıkların detayları, beton dökülürken dikkat edilenler, kalıpların nasıl bağlandığının anlatıldığı vb. İfadeler kullanılmalıdır.

Ø  Ders notu şeklindeki tanımlar yapılmamalıdır.

Ø  Defterlerde; meslek dışı ‘’günlük sohbetlere’’  yer verilmemelidir.

Ø  Stajla ilgili tüm belge ve çizimler staj dosyası içinde yer alacaktır. Ekler kabul edilmeyecektir.

Ø  Defterler ve dosyalar mürekkepli veya tükenmez kalemle düzgün okunaklı ve el yazısı ile yazılmak zorundadır.

Ø  Aynı işyerinde aynı tarihlerde staj yapanlar birebir aynı fotoğraflı, yazılı, çizimli defter teslim edemezler.

Ø  Şantiye stajı yapılacak bina (ya da binaların) niteliği önemlidir. Köprü, viyadük, karayolu, tünel, metro ve baraj gibi bina niteliği taşımayan yapıların inşaatlarında staj yapılamaz. Bu gruba girmeyen ve bina niteliği taşıyan inşaatlarda şantiye stajı yapılabilir. Staj defteri mimar ya da inşaat mühendisi tarafından imzalanmalıdır.

Ø  Büro staj defterinde serbest el çizimleri, eskiz çizimleri ya da kullanılan bilgisayar (Autocad, archicad, 3d max ve photoshop gibi) programlarda hazırlanmış çalışmaların (ölçeksiz olarak küçültülmüş ya da jpeg formatındaki) çıktıları dosyaya konulmalıdır.

Ø  Büro stajında autocad, archicad, 3d max ve photoshop gibi programların çizim komutlarının tanımı ve anlatımı kesinlikle yapılmamalıdır.

Ø  Büro stajında incelenen yönetmeliklerden edinilen bilgilerden, projede kullanılan kısımlarının anlatımı yapılmalıdır. Yönetmeliğin tamamı çıktı alınarak dosyaya eklenmemelidir.


ŞANTİYE STAJINDA GÖRÜLMESİ GEREKEN İMALATLAR

¨  Kalıp ve donatı işleri (etriye çiroz yapımıkiriş kolon yapımı)

¨  Beton dökümü

¨  Merdiven yapımı

¨  Asansör yapımı

¨  Döşeme yapımı (temel ve katmanlar)

¨  Slump deneyi

¨  Karot alma ve laboratuarların görülmesi

¨  İzolasyon (temel ve duvar)

¨  Duvar örümü

¨  Alçı sıva yapımı

¨  Seramik döşenmesi

¨  Elektirk ve su tesisatı çekilmesi

¨  Asma tavan yapımı

¨  Kapı ve pencere montajı

¨  Boya yapımı

Not: Yukarıda yazılan imalatlardan en az 10 çeşidi görülmelidir.

 

BÜRO STAJINDA GÖRÜLMESİ GEREKENLER

¨  Proje tasarım aşamaları,

¨  Projelerin tasarımından başlayıp mimarlar odası ve ilgili belediyelerce onaylanma süreci,

¨  Mimari 2 boyutlu çizim programları,

¨  Mimari 3 boyutlu çizim programları,

¨  Metraj, emsal hesaplamaları,

¨  İlgili yönetmeliklerin araştırılması (sığınak otopark asansör vb.)

Not: Yukarıda yazılan işlerin tamamı görülmelidir.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.