Mimarlık Bölümü
Akademik Kadro

Ünvanı

Ad- Soyadı

Dahili

e-mail

Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Kamuran SAMİ

3708

ksami@dicle.edu.tr

Bina Bilgisi

Prof. Dr.

Mine BARAN(Dekan)

3740


mbaran40@gmail.com

Bina Bilgisi

Prof. Dr.

F. Demet AYKAL

3733

demetaykal@gmail.com

Bina Bilgisi

Doç. Dr.

Ayhan BEKLEYEN

3706


ayhan.bekleyen@gmail.com

Bina Bilgisi

Doç. Dr.

Neslihan DALKILIÇ

3707

nesdalkilic@gmail.com

Restorasyon

Doç. Dr.

Mücahit YILDIRIM

3744

yildirim@dicle.edu.tr

Restorasyon

Doç. Dr.

D. Türkan KEJANLI (Böl. Başk.)

3715

turkanak@dicle.edu.tr

Şehircilik

Doç. Dr.

F. Meral HALİFEOĞLU

3743

mhalife@gmail.com

Restorasyon

Doç. Dr.

Havva ÖZYILMAZ

3722

 havvaozy@gmail.com

Bina Bilgisi

Dr. Öğr. Üyesi

Can Tuncay AKIN

3727

ctakin@dicle.edu.tr

Bina Bilgisi

Dr. Öğr. Üyesi

İsmail Ağa GÖNÜL

3720

ismail@dicle.edu.tr

Yapı Bilgisi

Dr.Öğr. Üyesi

Zihni TEMEL

3731


Bina Bilgisi

Dr. Öğr. Üyesi

Hatice ÇİÇEK

3716

hatice@dicle.edu.tr

Yapı Bilgisi

Dr. Öğr. Üyesi

Emine DAĞTEKİN

3736

edagtekin@dicle.edu.tr

Restorasyon

Dr. Öğr. Üyesi

Gülin PAYASLI OĞUZ

3714

gulinpayasli@gmail.com

Restorasyon

Dr. Öğr. Üyesi

Y. Berivan ÖZBUDAK AKÇA

3742

ybbudak@gmail.com

Bina Bilgisi

Dr.Öğr. Üyesi

Şefika ERGİN ORUÇ

3712

sefika@dicle.edu.tr

Yapı Bilgisi

Öğr. Gör.

Aysel YILMAZ

3730

ayilmaz@dicle.edu.tr

Bina Bilgisi

Öğr. Gör. Dr.

Nursen IŞIK

3710

isikcn@gmail.com

Yapı Bilgisi

Öğr. Gör.

Hasan SARIGÖL

3721

hsarigol@dicle.edu.tr

Yapı Bilgisi

Öğr. Gör.

Nihat VURGUN

3734

 

Yapı Bilgisi

Öğr. Gör.

Mintaş DEMİRKOL

3728

mumtaz@dicle.edu.tr

Mimarlık Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi

Derya ÇAKIR AYDIN

3729

dryckr@gmail.com

Yapı Bilgisi

Arş.Gör. Dr.

Meltem ERBAŞ ÖZİL

3713

meltemerbas@gmail.com

Yapı Bilgisi

Arş.Gör. Dr.

Canan KOÇ

3717

canan-koca@hotmail.com

Şehircilik

Arş.Gör.

Hale DEMİR

3711

haledemir@gmail.com

Bina Bilgisi

Arş.Gör.

Bahar ARAS BAYLAN

3726

arasbahar@hotmail.com

Bina Bilgisi

Arş.Gör.

Berfin EREN

3692

berfin.eren@dicle.edu.tr

Şehircilik

 Arş.Gör.

Yahya AYDIN

3691

yahya2134@hotmail.com

Bina Bilgisi

Arş.Gör.

Ebru KIRIŞTI

3724

ebru_kirişti@gmail.com

İç Mimarlık

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.