Mimarlık Bölümü
4D Sanat Topluluğu

4D SANAT TOPLULUĞU

Varlığımızı bütün dış tehditlerden koruma amacıyla barınaklara ihtiyaç duyduk. Ağaç dallarından topraktan otlardan bulduğumuz işimize yarayabilecek her malzemeden evler yapıp dağın içinde toprağın altında şehirler kurduk. Zamanla insan algısının dünyaya karşı farkındalığı arttıkça barınak algımız değişti. Doğada var olan malzemeyi işleyip şekil verebilmek,  doğaya karşı biraz daha özgür yaşamayı mümkün kıldı. Ve bu özgürlük anlayışı bizde barınağı tasarlama ve sunma tavrını geliştirdi. Sürekli daha farklı daha üstün özellikli yapılar oluşturma isteği araştırma ve keşfetme iç güdümüzü harekete geçirdi.

Bu zamana dek ne ölçüde ilerlemiş olsak da geçmişten kalan eserler her daim bizler için ders niteliğinde olmaya devam eder. Onları zamanın yıkımından koruruz; çünkü  bu yapıların içerisinde sakladığı gizemleri çözmek kendi zamanımızda bizlere hala yeni yapılar yapmak adına ilham olur. Asla yenilikçi tavrı tükenmeyen ve insan oğlu varlığını sürdürdüğü müddet değerini kaybetmeyen mimarlığın, bunca yıllık birikimi yeni nesillere öğretilmelidir. Mimarlık eğitiminin böylelikle içerisinde ne kadar çok bilgi barındırdığı anlaşılmaktadır.

Eğitim sırasında eskiyi öğrenmek dışında yeni yollar deneyerek gelişen mimarlığı takip etmesi gereken öğrencilerin, okulun müfredatı dışında aktif olarak bir takım faaliyetler içerisine girmesi gereklidir.

4D sanat topluluğu olarak öğrencilerin bu yolda daha fazla keşfetmeleri için geziler düzenliyor, analitik yeteneklerini geliştirebilmek adına strüktürel içerikli atölyeler gerçekleştiriyor, ilham verebilmek adına farklı yollardan geçip mimarlığı deneyimleyen uzmanları çağırıp konferanslar düzenliyor ve öğrenciler adına bu zorlu yolda destek oluyoruz.

Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.