Matematik Bölümü
Anabilimdalı kadrolu Öğretim üye ve Yardımcıları
 

 

         

          ANABİLİMDALI BAŞKANLIKLARI VE ÜYELERİ:

           * Uzmanlık alanları farklı anabilimdalında olanlar


CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

                     Başkan            :  Prof. Dr. Sedat İLHAN   

                          Üyeler              :  Arş.Gör. Alev MERAL*

                                                      

                                                     

 ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ 

(MATEMATİKSEL ANALİZ)

                        Başkan           : Prof. Dr. H.Özlem GÜNEY

                        Üyeler             : Prof. Dr. Sezai OĞRAŞ

                                                  Prof.Dr. Sevtap SÜMER EKER

                                                  Prof. Dr. Bilal ÇEKİÇ

                                                  Doç.Dr.Bilal ŞEKER                                                 

                                                  Dr. Öğr.Üyesi S. Öykü YURTTAŞ*

                                                   Arş. Gör. Ms. Hacer YILDIRIR

 MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİK LOJİK

                        Başkan          : Prof. Dr. Bilal ÇEKİÇ*

                        Üyeler             :  Arş. Gör. Dr. Serap TAY STAMOULAS*

GEOMETRİ

                        Başkan           : Prof.Dr.Sezai OĞRAŞ*

                        Üyeler             :

TOPOLOJİ

                        Başkan           :   Dr.Öğr.Üyesi Arife ATAY 

                        Üyeler             : Arş.Gör.İshak AYDIN

                                                   

UYGULAMALI MATEMATİK

(UYGULAMALI MATEMATİK/İSTATİSTİK)

                   Başkan           : Prof. Dr. Necat POLAT

                       Üyeler             : Doç. Dr. Pakize TAYLAN

                                                 Dr.Öğr.Üyesi Abdullah BAYKAL

                                                 Arş. Gör. Savaş GÜL

                                                

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.