Matematik Bölümü
Eğitim Öğretim Komisyonu

Matematik Bölümü/Anabilimdalı

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Amaç: Dekanlık/Enstitü katına yapılacak teklife esas olacak bir raporu bölüm başkanlığına önermek.

Oluşumu: İlgili dekanlık/enstitü yazısına istinaden, Bölüm Başkanı ile ikisi onun bölümün öğretim üyeleri arasından seçeceği öğretim üyesi olmak üzere toplam üç kişiden oluşur.

Süresi: Yeniden oluşumu gerekli görülünceye kadar sürekli görev yapar.

Üyeleri:

                               Prof.Dr.H. Özlem GÜNEY

                               Prof.Dr.Sezai OĞRAŞ

                               Prof.Dr. Sedat İLHAN

Görevleri: Dekanlık/Enstitü nezdinde veya doğrudan Bölümümüze/Anabilimdalımıza

                     Yataygeçiş, dikey geçiş ya da AF yasası

kapsamında veya 7 yılı doldurduğu halde mezun olamadığı için

                     Yönetmelikle verilen haklarını kullanmak

isteği ile başvuruda bulunan Lisans/Lisansüstü öğrencilerimizin

        — Akademik durumlarını incelemek,

        — (Varsa) girmesi gereken sınavları düzenlemek,

        — İntibaklarını yapmak,

        — Alt(üst) sınıf/yarıyıl lardan alması gereken dersleri belirlemek,

        — Bölüm/Anabilimdalı başkanlığınca havale edilen diğer konularda görüş

            bildirmek

ve gerekli görüldüğünde durumu bölüm başkanlığına bir rapor dosya [1] halinde bildirmek,

Çift Anadal Eğitimi ve Sınıf Danışmanları:

Matematik ve Fizik Bölümleri için ÇAP ilgili birimlerce ilân edilir.

        Afla Gelenler                   Eğitim-ÖğretimKomisyonu [2]

        Çift Anadal öğrencileri     Dr. Öğr.Üyesi Arife ATAY 


[1]  Bu dosyanın birsureti düzenlenmesi halinde ilgili öğrenci danışmana iletilir.

[2] Eğitim-Öğretim Komisyonu:

Prof. Dr. H. Özlem GÜNEY ( Başkan )

Prof.Dr.Sezai OĞRAŞ

Prof. Dr. Sedat İLHAN


 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.