Matematik Bölümü
Bölüm Hakkında

BÖLÜM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER:

Bölüm Başkanı                        : Prof. Dr. H. Özlem GÜNEY

Bölüm Başkan Yardımcıları    : Dr.Öğr.Üyesi Arife ATAY 

1974 yılından bu yana ülkemiz coğrafyasının büyük bir yöresinde hizmet veren üniversitemizin en eski fakültelerinden biri olan Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı bölümümüz, 2010 yılından itibaren yapılan kuruluş değişikliği ile Fen Fakültesi çatısı altında faaliyet göstermekte olup altı anabilimdalından oluşmaktadır. Mezunlarımız “MATEMATİKÇİ” unvanı kazanmaktadır.

Bölümümüzde 6 Profesör; 2 Doçent; 3 Dr.Öğr.Üyesi; 1 Öğretim Görevlisi ve üçü doktora öğrencisi olan 4 Arş. Görevlisi olmak üzere  16 öğretim elemanı görev yapmaktadır. 

Lisans öğrenimine dayalı olarak kendi mezunlarımız başta olmak üzere; hazırlamış olduğumuz Bilimsel Hazırlık Programları (BHP) sayesinde, gerek üniversitemizin ve gerekse diğer üniversitelerin çeşitli fakültelerinin çeşitli bölümleri için mezuniyet sonrası Yüksek Lisans ve Doktora eğitim programları uygulanabilmektedir. Diğer yandan ÖYP öğrencilerine yönelik lisansüstü eğitim verilebilmektedir. Bölümümüzde lisansüstü eğitim alan iki ÖYP öğrencisi bulunmaktadır. 

Fakültemiz Fizik Bölümü ile karşılıklı Çift Anadal (ÇAP) Programı yürütülmektedir.

Kısıtlı imkânlarımızla üniversitemizin ilgili birimlerince ihtiyaç duyulan destek dersleri de karşılanabilmektedir.

Bölümümüzde 1993 yılından bu yana İkinci Öğretim Programı (İÖP) uygulanmakta olup yetkili organlarca 2013-14 öğretim yılından itibaren bu programa yeni öğrenci alınmaması kararlaştırılmıştır.

Lisans eğitimi ülkemiz üniversitelerinin benzeri bölümlerinin programları ile uyum içinde olup çağın gereklerine uygun çeşitli bilgisayar dersleri Rektörlüğümüz bünyesinde kurulmuş İnformatik Bölümü desteğinde, bilgisayar laboratuarı olanaklarıyla, bölümümüzün konusunun uzmanı öğretim elemanlarınca yürütülmektedir. Programımız İstatistik dersleriyle de desteklenmektedir. Bu açılardan bakıldığında paydaşımız birçok bölüme göre ayrıcalıklı olduğumuz düşünülebilir.

Bölümümüz 2014-2015 öğretim yılından itibaren 2014 girişli ve sonrası öğrencilerimiz için Bologna süreci ile uyumlu  Yeni Lisans Programı, üniversitemiz senatosunca kabul edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. 

Bölümümüz İNTERNET ağına da bağlı olup öğrencilerimize uygulama olanakları sağlanmakta ve bu olanaklar günden güne yaygınlaştırılmaktadır.

Eğitim Formasyonu Programı, son yasal değişiklerle yeniden 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren mevcut öğrencilerimiz için YÖK tarafından planlandığı şekilde üniversitemizin ilgili birimlerince yürütülmektedir. Böylece mezunlarımızın öğretmen olabilmelerine olanak sağlanmaktadır.

Mezunlarımız, öğretmenlik dışında daha birçok alanda da iş bulabilmektedir. Bu konuda özel öğretim kuruluşları, bilgisayar uzmanlığı ile “matematikçi” ihtiyacı duyulan özel ve tüzel şirketler yanında öğretim üyesi kaynağı olan araştırma görevliliği sayılabilir.

Başta öğrencilerimiz olmak üzere bölüm öğretim elemanları ve çalışanlarına esenlik ve başarılar dilerim.

Prof. Dr. H. Özlem GÜNEY

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.