Makina Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalları
KONSTRÜKSİYON VE İMALAT A.B.D.
Ünvan Adı - Soyadı Dahili e-mail
Doç.Dr.  Erol KILIÇKAP  3596   erolk@dicle.edu.tr
Doç.Dr.  Ahmet YARDIMEDEN (A.B.D Bşk.) 3595   ayardim@dicle.edu.tr
Doç.Dr.  Sedat BİNGÖL 3598   sbingol@dicle.edu.tr
Dr.Öğr.Üye.  Haluk KEJANLI  3594   kejanlih@dicle.edu.tr
Öğr.Gör.Dr.  Şükrü ÇETİNKAYA 3608   scetinkaya@dicle.edu.tr
Öğr.Gör.  M. Selçuk KESKİN 3607   mselcuk.keskin@dicle.edu.tr
ENERJİ A.B.D.
Doç.Dr. Atilla G. DEVECİOĞLU (A.B.D. Bşk) 3604   atillad@dicle.edu.tr
Doç.Dr. Ömer Faruk CAN 3606   faruk.can@dicle.edu.tr
Dr.Öğr.Üye. Orhan ARPA (Dek.Yrd) 3597  orhana@dicle.edu.tr
Arş. Gör. Hakan SUBAŞI 3609   haksu@dicle.edu.tr
MEKANİK A.B.D.
Doç.Dr.  Kadir TURAN (A.B.D. Bşk.) 3603   kturan@dicle.edu.tr
Dr.Öğr.Üye.  Gurbet ÖRÇEN 3605   gurbetorcen@dicle.edu.tr
TERMODİNAMİK A.B.D.
Prof. Dr. Vedat ORUÇ (A.B.D. Bşk.) 3601 voruc@dicle.edu.tr
MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ A.B.D.
Dr.Öğr.Üye. Mesut HÜSEYİNOĞLU (A.B.D. Bşk.) 3599 mesuth@dicle.edu.tr
Arş. Gör. Emre ARI 3611  emreari@dicle.edu.tr
Öğr. Gör. Kasım ŞİMŞEK 3610 ksimsek@dicle.edu.tr
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.