Makina Mühendisliği Bölümü
Akademik Kadro
Ünvan Adı - Soyadı Dahili       e-posta
Prof. Dr. Vedat ORUÇ (A.B.D. Bşk.) 3601 voruc@dicle.edu.tr
Doç.Dr. Erol KILIÇKAP  3596   erolk@dicle.edu.tr
Doç.Dr. Kadir TURAN (A.B.D. Bşk.) 3603   kturan@dicle.edu.tr
Doç.Dr. Ahmet YARDIMEDEN (A.B.D Bşk.) 3595   ayardim@dicle.edu.tr
Doç.Dr. Sedat BİNGÖL 3598   sbingol@dicle.edu.tr
Doç.Dr. Atilla G. DEVECİOĞLU (A.B.D. Bşk) 3604  atillad@dicle.edu.tr
Doç.Dr. Ömer Faruk CAN 3606 faruk.can@dicle.edu.tr
Dr.Öğr.Üye. Haluk KEJANLI  3594 kejanlih@dicle.edu.tr
Dr.Öğr.Üye. Orhan ARPA (Dek.Yrd) 3597 orhana@dicle.edu.tr
Dr.Öğr.Üye. Gurbet ÖRÇEN 3605 gurbetorcen@dicle.edu.tr
Dr.Öğr.Üye. Mesut HÜSEYİNOĞLU (A.B.D. Bşk.) 3599 mesuth@dicle.edu.tr
Öğr.Gör.Dr. Şükrü ÇETİNKAYA 3608 scetinkaya@dicle.edu.tr
Öğr.Gör. M.Selçuk KESKİN 3607 mselcuk.keskin@dicle.edu.tr
Öğr. Gör. Kasım ŞİMŞEK 3610 ksimsek@dicle.edu.tr
Arş. Gör. Hakan SUBAŞI 3609 haksu@dicle.edu.tr
Arş. Gör. Emre ARI 3611  emreari@dicle.edu.tr
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.