Maden Mühendisliği Bölümü
Tarihçe

Maden Mühendisliği Bölümü Hakkında

1992 yılından itibaren lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Maden Mühendisliği Bölümü’nde, sonraki yıllarda lisans programının yanı sıra, tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları da açılarak eğitim faaliyetleri hız kazanarak sürdürülmektedir. Bölümümüzde Maden İşletme, Cevher Hazırlama ve Genel Jeoloji Anabilim Dalları bulunmakta olup, 2 Profesör, 5 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 13 akademik personeli ile eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Bölüm bünyesinde Cevher Hazırlama, Cevher Zenginleştirme, Kaya Mekaniği ve Havalandırma, Numune Hazırlama ve İnce Kesit, Mineraloji, Doğal Taş ve Mermer Kesme Laboratuvarları bulunmaktadır. Bologna süreci çerçevesinde ders müfredatı güncellenmiş ve özellikle üçüncü ve dördüncü sınıflarda ilgi duydukları alanlarda  yetişmelerine imkan sağlamak için seçmeli derslerin sayısı arttırılmıştır. Her biri 30 iş günü olan iki yaz stajının yapılması bütün öğrenciler için zorunludur.

Mezunlar, çeşitli kömür ve metal madenlerinde, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde, sondaj işleri, çimento fabrikaları, tünel ve metro inşaatları, doğaltaş-mermer ocaklarında ve fabrikaları, seramik endüstrisinde, proje ve fizibilite hazırlayan mühendislik-müşavirlik bürolarında çalışma alanı bulmaktadır.

Bölümümüz öğrencilerinin Erasmus programı kapsamında bir ve iki dönem için Estonya, Polonya ve İtalya’da öğrenim görme fırsatları bulunmaktadır.

Bölüm Öğretim Elemanları tarafından bölgede faaliyet gösteren çeşitli maden kuruluşlarına farklı konularda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Maden kaynaklarımızın bilinçli ve yüksek verimlilikle işletmek, toplumun refahına katkıda bulunmak ve ülke ekonomisine kazandırmak için madencilik eğitimi ve araştırmaları yapmayı hedeflemekteyiz. Amacımız çeşitli endüstri dallarının ham madde ihtiyacını karşılamak için sürdürülen çalışmalarda, iş güvenliği, etik değerler ve çevreye saygı çerçevesinde çalışacak sosyal niteliklere sahip maden mühendisleri yetiştirmektedir.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.