Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
Kullanım Klavuzları
Scopus, hakemli literatür Veritabanı
Hukuklink Kullanım Klavuzu
CAB Direct
E-DUKE BOOKS SCHOLARLY COLLCECTION
Mendeley Klavuzu
ChemSpider Kullanım Klavuzu
Yds-Aktifleşme bilgileri
Wiley
Astm
SciFinder Kullanım Klavuzu
Almanhal Kullanım Klavuzu
JSTOR Kullanım Klavuzu
Turnitin Kullanım Öğretmen Klavuzu
Ebook Central Bilgilendirme Broşürü
ProQuest Central Bilgi Kitapçığı
Katalog Tarama
Sobiad Kullanım Klavuzu
Education Research Complete™
Noormags Kullanıcı Bilgileri
PROQUEST CENTRAL LINKLERI
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.