Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
Elektronik Veritabanları Kampüs Dışı Uzaktan Kullanım Sözleşmesi

Dicle Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın Veritabanı firmaları ile yapmış olduğu lisans anlaşmaları doğrultusunda, Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi tarafından satın alınan elektronik veritabanlarının kampüs dışı uzaktan erişiminde aşağıda belirtilen hususlara uyacağımı,

Ø  Üçüncü parti yazılımlar (Getright, Flashget vb.) kullanarak çok sayıda dosya kopyalamayacağımı,

Ø  Veritabanı tarama sonuçlarını üniversitemiz mensubu olmayan kişilerle paylaşmayacağımı ve e-mail listelerine göndermeyeceğimi,

Ø  Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından şahsıma verilen Proxy şifrelerini ve merkez kütüphane tarafından verilen  Veritabanı uzaktan erişim kullanıcı adı ve şifresini ikinci şahıslara vermeyeceğimi ve amacı dışında kullanmayacağımı,

Ø  Yayıncıların telif haklarına saygı göstereceğimi ve veritabanlarını kullanırken bireysel kullanım şekli dışına çıkmayacağımı,

Ø  Lisans anlaşmaları doğrultusunda Veritabanlarını kullanmadığım takdirde, Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine ilgili Veritabanı firmaları tarafından uygulanacak yaptırımlar sonucu ortaya çıkacak zararı karşılayacağımı, taahhüt ederim.

 


NOTLAR :

1.     Veritabanı uzaktan erişim kullanıcı adı ve şifresi, amacı dışında      kullanıldığı anda tekrar verilmemek üzere iptal edilecektir.

                        2.    Merkez Kütüphanesi tarafından uygun görüldüğünde şifreler zaman zaman değiştirilebilir. Değişen şifreler kullanıcılara e-mail yoluyla bildirilecektir
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.