Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
Diğer Kütüphaneler
Türkiye de Diğer Kütüphaneler    (Kaynak : Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Kütüphaneleri)

Yurtdışı  Kütüphane Linkleri için Tıklayınız


Halk Kütüphaneleri
Devlet Üniversitelerinin Kütüphaneleri
Vakıf Üniversitelerinin Kütüphaneleri
Özel Statülü Devlet Üniversitelerinin Kütüphaneleri
K.K.T.C.'deki Üniversitelerin Kütüphaneleri
Araştırma Merkezleri
Okul Kütüphaneleri

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN KÜTÜPHANELERİ

         Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  
      Adnan Menderes Üniversitesi
  
      Afyon Kocatepe Üniversitesi
  
      Akdeniz Üniversitesi
  
      Anadolu Üniversitesi
  
      Ankara Üniversitesi
  
      Atatürk Üniversitesi
  
      Balıkesir Üniversitesi
         Boğaziçi Üniversitesi
  
      Celal Bayar Üniversitesi
         Cumhuriyet Üniversitesi
  
      Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
         Çukurova Üniversitesi
         Dokuz Eylül Üniversitesi
         Dumlupınar Üniversitesi
         Ege Üniversitesi
         Erciyes Üniversitesi
         Fırat Üniversitesi
         Galatasaray Üniversitesi
         Gazi Üniversitesi
         Gaziantep Üniversitesi
         Gaziosmanpaşa Üniversitesi
         Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
         Hacettepe Üniversitesi
         Harran Üniversitesi
         İnönü Üniversitesi
         İstanbul Teknik Üniversitesi
         İstanbul Üniversitesi
         İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
         Kafkas Üniversitesi
         Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
         Karadeniz Teknik Üniversitesi
         Kırıkkale Üniversitesi
         Kocaeli Üniversitesi
         Marmara Üniversitesi
         Mersin Üniversitesi
         Mimar Sinan Üniversitesi
         Muğla Üniversitesi
         Mustafa Kemal Üniversitesi
         Niğde Üniversitesi
         Ondokuz Mayıs Üniversitesi
         Orta Doğu Teknik Üniversitesi
         Osmangazi Üniversitesi
         Pamukkale Üniversitesi
         Sakarya Üniversitesi
         Selçuk Üniversitesi
         Süleyman Demirel Üniversitesi
         Trakya Üniversitesi
         Uludağ Üniversitesi
         Yıldız Teknik Üniversitesi
         Yüzüncü Yıl Üniversitesi
         Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

OKUL KÜTÜPHANELERİ

        Eyüboğlu Eğitim Kurumları Kütüphaneleri
        TED Koleji

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KÜTÜPHANELERİ

    Atılım Üniversitesi
         Bahçeşehir Üniversitesi
         Başkent Üniversitesi
        Beykent Üniversitesi
         Bilkent Üniversitesi
         Çağ Üniversitesi
         Çankaya Üniversitesi
         Doğuş Üniversitesi
         Fatih Üniversitesi
         Haliç Üniversitesi
         Işık Üniversitesi
         İstanbul Bilgi Üniversitesi
         İstanbul Ticaret Üniversitesi
         İzmir Ekonomi Üniversitesi
         Kadir Has Üniversitesi
         Koç Üniversitesi
         Maltepe Üniversitesi
         Kültür Üniversitesi
         Sabancı Üniversitesi
         Yeditepe Üniversitesi
 

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

  Atatürk Kitaplığı
        Aysın-Rafet ATAÇ Kütüphanesi
        Beşir Göğüş Türk Dili Araştırma Merkezi
        The British Council
        Devlet İstatistik Enstitüsü
        Devlet Planlama Teşkilatı
        Geothe Institut İstanbul
        İSAM Kütüphanesi
        Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi
        Sanayi Bakanlığı Kütüphanesi
        TRT Kütüphanesi
        TBB Kütüphanesi
        Türk Tarih Kurumu
        Women's Library
        Yapı Kredi Sermet Çifter

K.K.T.C.'DEKİ ÜNİVERSİTELERİN KÜTÜPHANELERİ

        Doğu Akdeniz Üniversitesi
        Girne Amerikan Üniversitesi
        Lefke Avrupa Üniversitesi
        Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
        Yakın Doğu Üniversitesi

ÖZEL STATÜLÜ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN KÜTÜPHANELERİ

        Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi
        Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.