Kimya Bölümü
Fiziko Kimya

Fizikokimya (Fiziksel Kimya) kimyasal sistemlerin özellik ve davranışlarını inceleyen bu davranışlara ilişkin yasaları belirleyen ve inceleyen bilim dalıdır. Fizikokimya maddelerin ve sistemlerin özelliklerini incelemek için deney yöntemleri tasarlar, geliştirir ve ölçüm sonuçlarını matematiksel ifadelere dönüştürür, dönüşümlere ilişkin teoriler ortaya koyar.

Fizikokimya; Termodinamik, kuantum kimyası, spektroskopi, elektrokimya, kimyasal kinetik, polimer kimyası, nükleer kimya alanlarını kapsar.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.