Kimya Bölümü
Bölüm Hakkında

BÖLÜMÜMÜZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

       Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Berrin ZİYADANOĞULLARI (Dekan V.)
Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Fırat AYDIN

     Bologna, Erasmus, Farabi ve Mevlana Bölüm KoordinatörüProf. Dr. Murat KIZIL, Doç. Dr. Mehmet KARAKAPLAN    

    Fen Bilimleri Enstitüsü Bölüm Koordinatörü: Prof. Dr. Murat KIZIL, Doç. Dr. Osman AKBA

 

Kimya Bölümü 1974yılında kurulmuştur. Bölümde 5 anabilim dalı mevcuttur, Bunlar; analitik kimya, biyokimya, inorganik kimya, organik kimya ve fizikokimyadır. Bölümümüzde 11 Profesör, 14 Doçent, 7 Araştırma görevlisi ve 3 Uzman görev yapmaktadır. Bölümümüz Öğretim üyeleri tarafından çok sayıda Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanan bilimsel çalışmalar vardır. Bilimsel araştırmalarımızın bir kısmı TUBİTAK ve Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi tarafından desteklenmektedir. Kimya Bölümü çok sayıda araştırma laboratuvarlarına sahiptir. Misyonumuz Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan kişileri, Kimya Anabilim Dalının Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dallarının birinde ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, sorunlar karşısında bilgi ve becerisini etkin kullanabilme kapasitesine sahip kimyacılar yetiştirerek, bilim ve teknolojinin toplum yararına dönüşmesine öncülük etmektir.

AMAÇLARIMIZ

Bölümün amacı öğrencileri Kimya ve Kimya ile ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek düzeyde yetiştirmek; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak çalışacağı konuyla ilgili bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği ile bağımsız araştırma ve inceleme yapma, olay ve olguları bilimsel bir bakış açısı ile inceleyerek yorumlar geliştirme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

MEZUN İSTİHDAM OLANAKLARI

Bölümümüzün Lisans mezunları "Kimya Bölümü mezunu"olarak diploma alırlar. Mezunlar özel sektörde; petrokimya, ilaç, boya, plastik, cam, kozmetik, demir-çelik, otomotiv, gıda, tekstil, seramik, çimento, deri, deterjan-sabun, maden v.b. endüstri kuruluşlarında, Çevre Analiz Laboratuvarları, Biyokimya laboratuvarlarında, Sağlık Bakanlığı, Halk sağlığı laboratuvarları,Hastanelerde, Tarım, Çevre ve Şehircilik ve Orman ve Su Bakanlıklarında, Kimyager olarak çalışabilirler.Ayrıca enstitü ve fakültelerde ise akademisyen olarak,pedagojik formasyona sahip olanlar ise özel ve kamu sektöründe öğretmen olarak iş olanaklarına sahiptirler.

SINAVDA ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Derslere devam zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk en az %70´dir. Devam zorunluluğunu yerine getirenler, dönem sonu sınavına girebilirler. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama ödevi, vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60, uygulamalı dersler için (laboratuvar) arasınav % 60, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 40 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

PROGRAM PROFİLİ

Kimya lisans programı en az 4, en çok 6 yıllık eğitim-öğretim programını içermektedir. Lisans programında ilk yıl, temel kimyanın yanı sıra fizik, matematik gibi temel fen bilimleri dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda, analitik kimya, organik kimya, fizikokimya, anorganik kimya ve biyokimya gibi alan dersleri yanında çeşitli seçmeli dersler de verilmektedir.

YETERLİLİK KOŞULLARI

Kimya alanında lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin lisans programlarında mevcut olan derslerden en az 240AKTSders alması, bu derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 100 üzerinden en az 60 not ortalaması elde etmesi gerekir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bölüm Başkanı:

Prof. Dr. Berrin ZİYADANOĞULLARI, Tel:+904122488550-3156

berrinz@dicle.edu.tr

AKTS Koord.:

Prof. Dr. Murat KIZIL, muratk,@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet KARAKAPLAN,    Tel:+904122488550-3041

mkkaplan@dicle.edu.tr

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.