Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkezin Vizyonu
Diyarbakır da yaşayan kadınların sağlık sosyal, kültürel ve diğer her türlü sorunlarını akademik olarak tespit etmek veduyurmak; Kadın sorunlarına ve haklarına yönelik toplumda bilinç düzeyinin yükseltilmesini,farkındalığın ve duyarlılığınartırılmasını sağlamak; sorunların çözümüne yönelik politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmak.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.