Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkezin Misyonu

Üniversitemiz bünyesindeki ilgili akademik birimlerin koordinasyonunu sağlayarak kadını ilgilendiren her konuda eğitim seminerleri ve konferans verilmesini sağlamak; proje geliştirilmesine destek olmak; Özellikle bölgemizde ülke ortalamasının da altında seyreden kadın sağlığı, kadın eğitimi alanında iyileştirici öneriler geliştirmek ve bunların ülke geneline yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak; Aile'yi güçlendirici, aile içi iletişimi artıcı ve çocuk eğitimi konularında seminerler, konferanslar verilmesini sağlamak; çalışmayan kadınlara yönelik ihtiyaca binaen sertifikalı kurslar düzenlenmesini ve danışmanlık merkezlerinin kurulmasını sağlamak; Üniversitemiz öğrencileri ile çeşitli konularda çalışma grupları oluşturarak işbirliği sağlamak; Kadınlara yönelik her türlü şiddetin yok edilmesine yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak; Kamu kuruluşları yanı sıra İlimizde kadın sorunları alanında faaliyet gösteren STK'larla işbirliği sağlamak; Sosyal yardımlaşmalara destek olmaktır.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.