Kariyer Danışma Merkezi (KADAM)
Amaçlarımız

 Merkezin Amaçları:

             a) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması ile ilgili çalışmalar yapmasını sağlamak,

             b) Öğrenci ve mezunlarının iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar yapmak,

             c) Öğrenci ve mezunların iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edilebilme imkânlarını araştırmak,

             ç) Bu çalışmaların sonuçlarını ve bu alandaki birikimleri ilgili yerli ve yabancı kuruluşlara aktararak bu kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak,

             d) Dicle Üniversitesi mezunları ve öğrencileri ile buluşmalar organize  ederek mezunlarla sürekli iletişim halinde olmak,

             e) Öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini araştırmaya yönelik mesleki eğitimler vermek.

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.