Kariyer Danışma Merkezi (KADAM)
2015-2019 Stratejik Planımız

T.C.

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

 

 

 

 

 

2015-2019

 

STRATEJİK PLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU

Sanıldığı gibi kariyer bir işe girmekle işe girdikten sonraki seçimlerinizle veya emekli olmakla biten bir süreç değildir. Bizimle gölge gibi birlikte yaşayan bir süreçtir. Kariyer yaşam boyu yaşanan dinamik bir süreç olup, çocukluğumuzda tercih ettiğimiz oyunları, seçtiğimiz arkadaşlıkları, ilkokuldan liseye kadar olan okul yaşamımızı, okulda yaptığımız etkinlikleri, seçtiğimiz üniversiteyi, bölümü ve tüm boş zaman etkinliklerini de barındıran çok kapsamlı bir süreçtir. Kısaca “yaşam boyu yaşanan olaylar dizisidir” diyebiliriz. 

Çoğumuz farkında olmadan kariyerimizin yarısını ve en önemli kısmını bitirmiş durumdayız. Bizim genellikle kariyerimizi farkında olarak yaşadığımız dönem aslında sadece daha önce kazandıklarımızı sahneye aktardığımız iş yaşamı dönemidir. Eğer kariyerinizi her hangi bir yerinden yakalayıp istediklerinizi elde ederek keyifli mutlu ve dengelenmiş bir yaşam yaşamak istiyorsanız hiçbir zaman bunun için erken veya geç değildir.

Eğitim kalitesinin yükseltilmesi için yapılan ulusal ve uluslararası nitelikli araştırmalar ile ortaya konulan çözüm önerileri ve farklı modellerin eğitim bilimleri enstitülerinin paydaşları olan MEB, yönetici, öğretmen, öğrenci ve araştırıcılar ile paylaşılması, uygulanması ve değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Son yıllarda ülkemizde farklı alanlarda kaydedilen hızlı ilerleme maalesef eğitim alanda yeterince görülmemiştir. İstihdam konusunda Çalışma ve İş Kurumu ve Kariyer Merkezi gibi kurumlar bu konuda çalışmaları ile öne çıkmaktadır.

2014 yılından itibaren iç kontrol ve stratejik planlama ile öz denetim ve hesap verebilirlik anlamında önemli adımlar atılmıştır. 2015-2019 yıllarını kapsayan Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi stratejik planının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

 

 

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Tayyib KILIÇ

Araştırma Merkezi Müdürü

 

 

 

 

 

GENEL BİLGİLER

BİRİMİN OLUŞTURULMA AŞAMASI( BİRİMİN TARİHİ GELİŞİMİ)

 

          Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi 16.06.2011 YÖK Kararı ile kurulması uygun görülmüştür. 5 Ekim 2011 tarihli 28075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kuruluş yazısı ile yürürlüğe girmiş olup faaliyetlerine resmen başlamış olan merkez Dicle Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezinde 1. Katta hizmet vermektedir.

       Merkezimiz Dicle Üniversitesi AB Proje Ofisi tarafından İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı ve Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Kapsamında kabul edilmiş ve Aralık 2010 itibariyle uygulanmaya başlanan “Gençlerin İstihdam Edilebilirliklerinin Arttırılması ve Girişimciliğin Desteklenmesi” isimli proje kapsamında kurulmuştur. Projenin hedeflerinden biri olan Kariyer Danışma Merkezi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır. Proje kapsamında yapılan tadilat ile merkez, eğitimlerin ve danışmanlığın verilebilmesi için hazır hale getirilmiştir. Daha sonra Öğrenci Yaşam Merkezine taşınmıştır.

          Merkez; akademik danışmanlık, psikolojik danışmanlık, kariyer danışmanlığı, akran danışmanlığı, mezunların takibi, staj ve iş olanakları, sosyal ve kültürel alanlardaki etkinlik unsurlarının işbirliği içerisinde sunulduğu öğrenci merkezli danışmanlık hizmet sunmaktadır. Kariyer fuarları ve firma tanıtım günleri, şirket gezileri, yurt dışı eğitim günleri, girişimciliği destekleyen faaliyetler ve güncel içerikli seminerler düzenlemektedir. Bu bağlamda Merkez, istihdam ve kariyer konularında hem Dicle Üniversitesi öğrencilerine hem de bölgede öğrenim gören gençlere danışmanlık yapmakta, kariyer fırsatları sunmaktadır.

 

 

ORGANİZASYON ŞEMASI

 

Merkez Müdürü

Yrd. Doç. Dr. M. Tayyib KILIÇ

 

Kariyer Merkezi Çalışanları

Uzman Uğur KAVAL                                         

Abdullatif TUNCAY

 

 

HEDEFLENEN ÖNCELİKLER VE PLANLAMALAR

 

Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İş Kur Temas Noktası

-          Yürütülen çalışmalarda İMD’lerin aktif katılımının sağlanması

-          İş yeri ziyaretlerinin devamlılığı( İşbaşı Eğitim Protokolü Kapsamında)

-          Tüm öğrenci ve mezunların listesinin Öğrenci İşlerinden talebi

-          Bankaların Genel Müdürlüklerine staj ve iş alımı konularında bilgilendirilmesi

-          Bu protokol kapsamında yararlanabilecek öğrenciler ve MYO son sınıfların listesinin alınması

-          İş yeri ziyaretlerinde araç tahsis edilmesi

-          İŞKUR Hizmet Noktası olmamız hasebiyle İŞKUR kayıt programının ve Mesleki yönelim bataryasının bizim kullanımımıza açılması

 

KADAM(Dicle Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi)

 

1)      Gerekli düzenlemeler doğrultusunda “Kariyer Danışmanlığı Tezli/ Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın açılmasına yönelik talepler

2)      Fakülte, MYO ve YO’larda “Kariyer Temsilcisi” olacak akademisyenlerin belirlenmesi    ( Öğrencilerden de aynı zamanda) ve bir toplantı düzenlenmesi

3)      Fakülte, MYO ve YO’larda “Kariyer Köşesi” duyuru panolarının belirlenmesi

4)      Kariyer El Kitapçığı, Faaliyet Bültenleri ve Öğrenciler ile Akademisyenlere yönelik kariyer konulu anket çalışmaları( Dokümanlar için Matbaa Desteği)

5)      Proje Koordinasyon Ofisi ile ortak proje çalışmaları( Erasmus +, Kalkınma Ajansı vs. proje başvuruları)

6)      Teknik Geziler ve Araç Tahsis Edilmesi( İş Yeri ziyaretleri)

7)      Tanıtım Seminerleri

8)      Akademisyenlik Okulu Programları

9)      Kitap Yazma Projeleri( Dicle Üniversitesi)

10)  Kişisel Gelişim Seminerleri

11)  Mesleki ve Sertifikalı Eğitimler( ücretli/ ücretsiz), Kurslar vb.

12)  Öğrenci ve Mezun İnsan Kaynakları veri tabanı Oluşturulması( Öğrenci Merkezinden tğm kayıtların alınması)

13)  SMS/ Cep mesaj programlarının talebi ve Kariyer Merkezi IP  Telefonunun Sabit Hat ve Cep Hatlarına açılması

14)  KADAM WEB sayfasının takibi ve güncellenmesi( üye, öğrenci girişi, mezun girişi ve firma girişi butonları)

15)  Döner Sermaye ve Stratejik Planların yapılması( Döner Sermaye Hesabı üzerinden ücretli eğitimler)

16)  Faaliyetlerimizin öğrenci ve akademisyenlere “BİM talep E-mail Duyuru” ile duyurulması

17)  Staj Faaliyetlerine ağırlık verilmesi

18)  Web Sf. ile ilgili Bilgi İşlem Daire Başkanlığında destek alınması

19)  Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Dergisi( Akademik yayın) çıkarılması

 

 

 

 

 

MERKEZİMİZİN ÖĞRENCİLERİMİZE SUNDUĞU VE SUNACAĞI FAALİYETLER

 

Dicle Üniversitesi Kariyer Merkezi, öğrencilere; gerek öğrenimleri sırasında gerekse mezuniyetleri sonrasında, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmaları ve başarılı çalışmalar yapabilmeleri konusunda danışmanlık desteği sağlamaktadır. Yurtiçi / Yurtdışı özel şirketlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında iş yaşamına atılacak veya kariyerini akademik alanda devam ettirecek öğrencilerimize sağlıklı yönlendirme yapabilme hedefi doğrultusunda 2011 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

1. Bireysel Kariyer Planlama

2. Kariyer ve Meslek Testi

3. Yurtdışı Eğitim Danışmanlık

4. Mesleki Geliştirme Seminerleri ve Eğitimler

5. Yetiştirme Programları:

Eğitim Destek Atölyesi

Akademisyenlik Okulu

Girişimcilik Okulu

Akademisyenlik Okulu Programları

Kamu Personeli Yetiştirme Okulu ( KPSS- A ve B grupları)

Hızlı Okuma Eğitimi

Diksiyon Eğitimi

6. Yurtdışı Eğitim Günleri Fuarı

7. Kariyer ve Sektör Fuarı

8. Eğitim ve Rehberlik Zirvesi

9. Kariyer Köşesi Dergisi

10. Oryantasyon (Öğrenci Genel Bilgilendirme Günleri)

11. Teknik Geziler

12. Kariyer Merkezi İnternet Portal

 

 

 

 

 

Bireysel Kariyer Planlama;

Bireyin üniversitede almış olduğu eğitimi desteklemek, kişisel gelişimine katkıda bulunmak ve yeterli donanıma ulaşabilmesini sağlamak için kariyer danışmanlarımız takibinde yürütülen süreçtir:

Kendini tanıma

Farkındalık oluşturma.

Hedefini belirleme.

Kariyer analizi yapma.

 

Kariyer ve Meslek Testi

          Kariyer Merkezimizin sitesinde bu testle öğrencilerin meslek seçimlerinde daha doğru kararlar verebilmeleri hedeflenmektedir. Kariyer Merkezine gelerek testleri alanında uzman çalışanlarımız tarafından yorumlatabilirler.

         

Yurtdışında Dil Eğitimi almak ve/veya Akademik kariyerime yurt dışında devam etmek isteyenler:

Birçok yurt dışı danışmanlık şirketiyle irtibat halinde olan merkezimiz öğrencimizle yapacağı ikili görüşmeler sonucunda en fazla yarar sağlayabileceği alternatifleri değerlendirip gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır. Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz ‘Yurtdışı Eğitim Günleri’nde yurtdışı eğitim danışmanlığı yapan firmalar ile öğrencilerin Dicle Üniversitesi kampüsünde bir araya gelmeleri sağlanmaktadır.

          Aldığım eğitimin yanı sıra; tam ve kısmi zamanlı çalışmayı ve staj yapmayı düşündüğüm iş sahaları için öğrenim sürem boyunca Kariyer Merkezi’nden nasıl yararlanabilirim?

Kariyer Merkezi; her yıl iş dünyasında başarılı isimleri öğrencilerimizle buluşturup öğrencilerimizi iş dünyasının taleplerine cevap verebilecek yetkinliğe getirebilmek adına paneller, konferanslar ve Kariyer Fuarları ve sektörel mentörlük çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Merkezimiz öğrencilerimizin CV’lerini hazırlamakta yardımcı olmakta ve irtibatlı olduğu kurum ve kuruluşlara uygun CV leri yönlendirmekte olup öğrencilerimiz e- kariyer çalışması kapsamında http://www.dicle.edu.tr/kariyer-danisma-merkezi-kadam internet adresimize üye olarak CV oluşturabilmekte İş Fırsatlarını takip edip ve kendilerine uygun iş profillerinden haberdar olabilmektedir.

 

 

Kariyer Bültenleri

Kariyer Bültenleri, üniversitemiz bünyesinde uzun zamandır faaliyet gösteren yazar kadrosu ve konu başlıklarıyla okuyucuların kariyerlerine bakış açısı sunuyor. Hedef kitlesi, üniversite hayatına adım atacak lise öğrencileri, üniversite ve mezun öğrenciler ile eğitimciler olup, yayın mecrası, tüm üniversiteler, liseler, eğitim ve danışmanlık firmaları, irtibatlı olduğumuz şirket ve kuruluşlardır.

Eğitim süreci bir bütün içerisinde aileler, eğitimciler ve öğrenciler tarafından değerlendirmelidir. İlkokuldaki bir öğrenciye iyi bir lise eğitiminin önemi bazen eğitimciler tarafından anlatılamayabilir. Eğer öğrenci iyi bir lise eğitimi alır ve sosyal aktiviteler noktasında dolu bir dönem geçirirse bu durum üniversite hayatına müspet manada yansıyacaktır. Bunları önemsemeyen bir öğrenci ve aile sonrasında keşke şunu da yapsaydık demek durumunda kalacaktır.

          Bu süreçte üniversite hayatı ile ilgili olarak öğrencilerin genelde ilk sınıflarda biraz boşladıkları sonrasında da toparlamaya çalıştıkları gözlemlenmektedir. Bunu gidermek için kariyer merkezimiz aracılığıyla bireysel kariyer danışmanlığı yaparak, öğrencinin kendini tanımasını sağlıyor ve öğrencide bir farkındalık oluşturuyoruz. Üniversite öğrencisi genelde son sınıfa geldiği zaman iş dünyası ile karşı karşıya gelmektedir. Öğrencilerin üniversite dönemlerini verimli yönetebilmelerinin, 2 ve 3. sınıflarında bir kariyer planlaması yapmalarının daha uygun olduğunu söyleyebiliriz.

          Kariyer Planlamaya bir bütün olarak bakan proje ve ekibimiz, çalışmalarını üniversitemiz bünyesinden yapmasına rağmen yurtiçi ve yurtdışından eğitimciler tarafından da takip edilmektedir. Bu anlamda yazar ve internet ekibimize teşekkür ederiz.

Yıllık takipçilerimizin 30 bine ulaşmış olması gelecek adına bizleri motive etmektedir. Sitemiz, dergimiz ve diğer çalışmalarımızla ilgili olarak teklif, yazı ve önerileri olan arkadaşlarımız kariyermerkezi@dicle.edu.tr adresini kullanarak bizlere ulaşabilirler. İlginizin artarak devam etmesini diler, dergimize kurumsal abonelik dışında şahsi olarak ulaşmasını isteyen eğitimcilerimize sitemiz üzerinden abone olabileceklerini bildirmek isteriz.

Kariyer Merkezi Bünyesinde Yapılan Önemli Organizasyonlar

Kariyer Merkezi;

          Akademisyen olmak isteyen ve Acaba Akademisyenlik Bana göre mi? Diye düşünen öğrencilerimiz için “Akademisyenlik Okulu”

Eğitim veren, mezuniyetten sonra eğitim sektöründe kariyer yapmak ve eğiticilik becerilerini geliştirmeyi isteyenler öğrencilerimiz için, “Eğitim Destek Atölyesi”

          Yurtdışında, dil eğitimi almak, master - doktora yapmak ve yurtdışı eğitimle alakalı fırsatlardan haberdar olmak isteyen öğrenci ve mezunlarımız için her yıl seçkin yurtdışı eğitim danışmanlık firmaları ile kampüs ortamında “Yurtdışı Eğitim Günleri”

Staj-Tam ve iş başvurusunda bulunmak ve network alanını genişletmek isteyen öğrenci ve mezunlarımızı ise sektöründe öncü firmalar ile beraber gerçekleştirdiğimiz “Kariyer ve Sektör Fuarı” organizasyonlarıyla hizmet etmektedir.

 

Aşağıda belirtilen faaliyetler önceliklerimiz arasındadır.

Bireysel Kariyer Planlama

Kariyer ve Meslek Testi

Yurtdışı Eğitim Danışmanlık

Mesleki Geliştirme Seminerleri ve Eğitimler

Yetiştirme Programları:

Eğitim Destek Atölyesi

Akademisyenlik Okulu

Girişimcilik Okulu

Akademisyenlik Okulu Programları

Kamu Personeli Yetiştirme Okulu ( KPSS- A ve B grupları)

Hızlı Okuma Eğitimi

Diksiyon Eğitimi

Yurtdışı Eğitim Günleri Fuarı

Kariyer ve Sektör Fuarı

Eğitim ve Rehberlik Zirvesi

Kariyer Köşesi Dergisi

Oryantasyon (Öğrenci Genel Bilgilendirme Günleri)

Teknik Geziler

Kariyer Merkezi İnternet Portal

 

 

 

 

 

 

 

SWOT ANALİZİ:

Güçlü Yönler:

Hiçbir bürokrasi ya da yüksek yönetimin onayına gerek kalmadan çok hızlı bir şekilde cevap verebiliyoruz.

Üniversitemizde kurulduktan sonra çok sağlam bir temel oluşturduk.

Danışmanlık hizmetimiz piyasada güçlü bir konuma sahip ve hem üniversitemizde hem de özel sektör ile kamuda ortaklıklarımız mevcuttur.

Şeffaf ve hızlı bir çalışma ağımız mevcuttur.

İş piyasası, İŞKUR ve STK’lar ile irtibatımız güçlüdür.

Üniversitedeki akademisyen potansiyeli ve Kariyer Temsilcilerimiz sayesinde daha çok kişiye ulaşabiliyoruz.

 

Zayıf Yönler:

KADAM’ın piyasadaki ve üniversitedeki bilinirliği az.

Birçok alanda yüzeysel beceriye sahip küçük bir kadromuz var.

Çalışanların hasta olması ya da işten ayrılmasına karşı savunmasızız.

Kurum içi eğitimlerimiz yok ve personelimizin Kariyer Danışmanlığı alanında yeterlilik sertifikaları mavcut değil.

Döner Sermayemiz ile mesleki eğitimler yapamıyoruz.( Ücretli)

Faaliyetlerimizin duyurulmasında teknik problemler var.( mesaj atma programları gibi)

Personel yetersizliği

Fırsatlar:

Merkezimiz gelecekte birçok fırsat sunacak şekilde genişliyor.

Yerel yönetim yerel işletmeleri teşvik ediyor.

Yaptığımız işler örnek olabilecek kapasitededir.

Tehditler:

Teknolojideki gelişmeler piyasadaki uyum yeteneğimizi etkileyebilir.

Üniversitedeki değişken kadro ve personel sirkülasyonu merkezimizi etkileyebilir.

Bölgemizdeki sosyal problemler. 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.