İnşaat Mühendisliği Bölümü
Komisyonlar

İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde oluşturulmuş olan komisyonlar, bölümümüzdeki akademik ortam, eğitim-öğretim kalitesi, mezun ve sektörlerle ilişkiler ve uluslararası ilişkiler konularında izleme, değerlendirme, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarından sorumludurlar. Komisyonlarla ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır.

Lisans Programları Eğitim – Öğretim Komisyonu

Prof. Dr. Z. Fuat TOPRAK (Başkan)

Prof. Dr. Tamer BAĞATUR

Prof. Dr. Özgür DEĞERTEKİN

Prof. Dr. Taha TAŞKIRAN

Lisansüstü Programları Eğitim – Öğretim Komisyonu

Doç. Dr. A. Halim KARAŞİN (Başkan)

Doç. Dr. Halil GÖRGÜN

Doç. Dr. Fevzi ÖNEN

Doç. Dr. M. Salih KESKİN

Dr. Öğr. Üyesi M. Emin ÖNCÜ

Stratejik Planlama, Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Komisyonu

Doç. Dr. Fevzi ÖNEN (Başkan)

Doç. Dr. Gültekin AKTAŞ

Öğr. Gör. Şeyhmus TÜMÜR

İletişim ve Tanıtım Komisyonu

Doç. Dr. M. Salih KESKİN (Başkan)

Öğr. Gör. Gülay YALÇIN BAYAR

Akademik Etkinlikler Komisyonu

Prof. Dr. Z. Fuat TOPRAK (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Fırat GÜMGÜM

Öğr. Gör. Şeyhmus TÜMÜR

Teknik Gezi ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi M.Hayrullah AKYILDIZ (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Senem YILMAZ ÇETİN

Öğr. Gör. Şeyhmus TÜMÜR

Web / İnternet Komisyonu

Prof. Dr. Z. Fuat TOPRAK (Başkan)

Öğr. Gör. Ali EM

Arş. Gör. Dr. Fırat Gümgüm

İntibak (Yatay/Dikey Geçiş, Ders Muafiyeti) Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi M. Emin ÖNCÜ (Başkan)

Öğr. Gör. Ali EM

Öğr. Gör. Şeyhmus GÜRBÜZ

Arş. Gör. Sertaç ATABEY

Arş. Gör. İ. Baran KARAŞİN

Staj ve İntörn Mühendislik Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi M. Hayrullah AKYILDIZ (Başkan)

Doç. Dr. M. Salih KESKİN

Dr. Öğr. Üyesi Recep ÇELİK

Öğr. Gör. Şeyhmus GÜRBÜZ

Arş. Gör. İ. Baran KARAŞİN

Erasmus Programı Komisyonu

Doç. Dr. Necati KAYAALP (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Fırat GÜMGÜM

Mevlana Programı Komisyonu

Prof. Dr. Z. Fuat TOPRAK (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Fırat GÜMGÜM

Farabi Programı Komisyonu

Prof. Dr. Taha TAŞKIRAN (Başkan)

Öğr. Gör. Gülay YALÇIN BAYAR

Ders ve Sınav Programları Komisyonu

Doç. Dr. M. Salih KESKİN (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Senem YILMAZ ÇETİN

Arş. Gör. İ. Behram UĞUR

Mezuniyet ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

Öğr. Gör. Gülay YALÇIN BAYAR  (Başkan)

Arş. Gör. Dr. Senem YILMAZ ÇETİN

Hidrolik Laboratuvarı Sorumluları

Prof. Dr. Tamer BAĞATUR (Sorumlu)

Arş. Gör. Dr. Fırat GÜMGÜM

Çevre Araştırma Laboratuvarı Sorumluları

Doç. Dr. Necati KAYAALP (Sorumlu)

Öğr. Gör. Şeyhmus TÜMÜR

Arş. Gör. Sertaç ATABEY

Yapı-Deprem Araştırma Laboratuvarı Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi M. Emin ÖNCÜ (Sorumlu)

Arş. Gör. İ. Behram UĞUR

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Sorumluları

Doç. Dr. Halim KARAŞİN (Sorumlu)

Arş. Gör. Dr. Senem YILMAZ

Yapı ve Deprem Güvenliği Laboratuvarı Sorumluları

Doç. Dr. Gültekin AKTAŞ (Sorumlu)

Arş. Gör. İ. Baran KARAŞİN

Zemin Mekaniği ve Ulaştırma Laboratuvarı Sorumluları

Prof. Dr. Taha TAŞKIRAN (Sorumlu)

Dr. Öğr. Üyesi M. Hayrullah AKYILDIZ

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.