İletişim Fakültesi
Fakülte Sekreteri
Gülay CEYLAN

e-posta: 

Tel: +90 412 241 10 00 - Dahili 8191

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.