İletişim Fakültesi
Akademik Birimler

HALKA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ

Program Hakkında

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün temel amacı, özel sektörde aranan iş gücünü karşılamaya yönelik uzman ve profesyonel halkla ilişkiler uzmanları  yetiştirilmesidir. Bu amaçla bölümde şu an için dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Lisans eğitiminin yanı sıra, ilerleyen yıllarda yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin de verilmesi planlanmaktadır. Halkla ilişkiler, tanıtım, reklamcılık ve iletişim alanlarında verilen teorik ve pratik  eğitimle alanında yetkin uzmanlar kadar, gelecek nesillere yol gösterici olacak akademisyenler yetiştirmeyi de amaçlamaktadır. Bu açıdan program süresince öğrencilerin her geçen gün gelişen ve ilerleyen teknolojik yenilikler ile sektörün ihtiyaçlarının farkında olmaları, iletişim alanında yaşanan dönüşümlere hakim ve farkında olmaları hedeflenmektedir. Dört yıllık lisans eğitimi süresince öğrencilerin ilk iki yıl genel olarak sosyal bilimler ve iletişim alanında yetkinlikleri sağlanmaya çalışılırken, son iki yılda öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlarda seçmeli derslerle kendilerini geliştirmeleri planlanmaktadır.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.