İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI:         Prof. Dr. Metin BOZAN
1. Tefsir Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ali AKAY
2- Hadis Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. H. Musa BAĞCI 
3- İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Metin BOZAN
4- İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. M. Tayyip KILIÇ
5- Kelam Anabilim Dalı Başkanı:
Doç. Dr. Ahmet Akgüç
6- Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Abdurrahim ALKIŞ
7- Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. M. Cevat ERGİN
8- Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABD Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hacı ÖNEN
KELAM ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Ahmet AKGÜÇ
Arş. Gör. Ahmet AKDENİZ (ÖYP)
TEFSİR ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Ali AKAY
Prof. Dr. Muhammed ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TEMİZKAN
Dr. Öğr. Üyesi M. Yusuf HAKLI
HADİS ANABİLİM DALI
Prof. Dr. H. Musa BAĞCI
Prof. Dr. Ahmet KELEŞ
Doç. Dr. Mehmet BİLEN
Dr. Arş. Gör. M. Hadi TURAN 
Arş. Gör. Taner KARASU
Arş. Gör. Usame BOZKURT (ÖYP 35. Madde)
İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI
Doç. Dr. M. Tayyip KILIÇ
Doç. Dr. Metin YİĞİT
Doç. Dr. Aydın TAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Mesut BAYAR
Dr. Öğr. Üyesi Orhan CANPOLAT 
Dr. Öğr. Üyesi İhsan AKAY
İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Metin BOZAN
Dr. Arş. Gör. H. Rumeysa KÜÇÜKÖNER
ARAP DİLİ VE BELAĞATI ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Eyüp TANRIVERDİ
Prof. Dr. M. Edip ÇAĞMAR
Doç. Dr. M. Cevat ERGİN
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed NASAN
Arş. Gör. Hüseyin ZAMUR (ÖYP)
Arş. Gör. İsmail BOZKUŞ (ÖYP 35. Madde)
Arş. Gör. Ömer Yıldız (ÖYP 35. Madde)
Arş. Gör. Mehmet GÜLNİHAL (ÖYP 35. Madde)
Arş. Gör. Nihat TARİ (ÖYP 35. Madde)
Öğr. Gör. Mehmet Fadıl ÜNSAL
Öğr. Gör. Abdülbasit KUŞÇA
Öğr. Gör. Hasan YAVUZ
TASAVVUF ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Abdurrahim ALKIŞ
Dr. Öğr. Üyesi M. Sait MERMUTLU
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZAYDIN
Arş. Gör. Abdulmelik VERGİ
Arş. Gör. Büşra ASLAN MEÇİN (ÖYP 35. Madde)
KUR’AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi Hacı ÖNEN
Öğr. Gör. İsmail KANBAZ
Öğr. Gör. Mutlu SAYLIK
Öğr. Gör. Lokman ŞAN
Arş. Gör. Rıfat ABLAY (35. Madde)
mehmet sait mermutlu
Abdulmelik vergi
Aydın Taş
HAci Onen
H Musa Bagci
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.