İlahiyat Fakültesi
Misyon & Vizyon

Vizyonumuz


İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları Bölümleri alanlarında ürettiği bilgi ve değerleri ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşan, çağdaş bilgi ve düşüncelerle donatılmış, din eğitimcileri ve din görevlileri, örnek gösterilen, seçkin İlahiyatçılar yetiştirmektir.  Katılımcılığa ve takım çalışmasına dayalı kurum kültürü oluşturarak bilgi yaratma ve yayma konularında önde gelen, toplumda ve uluslararası bilim camiasında saygı duyulan ve güvenle anılan bir fakülte olmaktır.


Misyonumuz

İlahiyat Fakültesi, “Temel İslam Bilimleri”, “Felsefe ve Din Bilimleri”, “İslam Tarihi ve Sanatları”, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği" ve "İLİTAM"  Bölümlerinden oluşmakta ve her bölüm kendi alanında araştırmalar yapmaktadır. Amaç Uluslararası ve ulusal düzeyde bilgi üretimi ve aktarımı sağlamak örgün ve yaygın din eğitimi ile din hizmetlerine yönelik olarak toplumumuzdaki iman ve inanç farklılıklarını ve laikliği dikkate alan bir yaklaşımla Üniversitemizi uluslararası düzeyde saygın bir kurum haline getirmektir. Dicle Üniversitesinin mensubu olmanın onur ve gururunu öğretim elemanları ve bütün çalışanları ile öğrencilerde yaratmak ve yaşatmaktır. Fakültemiz Atatürk İlkelerine bağlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek, ülkesini milletini ve mesleğini seven, topluma ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiş, sisteme, tutarlı ve eleştirel düşünebilen, insanlara empati ile yaklaşan, inançlı, kültürlü ve aydın ilahiyatçılar yetiştirmeyi görev edinmiştir.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.