İlahiyat Fakültesi
İslam Sanatları ve Tarihi Bölümü
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim ÖNER
1- İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim ÖNER
2- Türk İslam Sanatları Anabilim Dalı Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim ÖNER
3- Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı:
Doç. Dr. Ahmet AKGÜÇ
4- Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi M. Sait MERMUTLU
İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim ÖNER
Arş. Gör. Ömer GÜNAN
TÜRK İSLAM SANATLARI ANABİLİM DALI

TÜRK İSLAM EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Arş. Gör. Sacide AKCAN
Arş. Gör. Osman ŞENLİK (ÖYP 35. Madde)
TÜRK DİN MUSİKİSİ ANABİLİM DALI
-
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.