İlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI: Prof. Dr. Nazım HASIRCI
1- Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı: -
2- İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Necmi DERİN
3- Din Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Emine GÖREN BAYAM
4- Mantık Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Nazım HASIRCI
5- Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Esra ASLAN
6- Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı: -
7- Din Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Davut IŞIKDOĞAN
8- Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Canan SEYFELİ
DİN EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Davut IŞIKDOĞAN
Arş. Gör. Fatih ÖZKAN
DiN FELSEFESİ ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi Emine GÖREN BAYAM
Ar. Gör. Halis ÇAVUŞOĞLU (35. Madde)
MANTIK ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Nazım HASIRCI
Arş. Gör. Alaattin TEKİN
DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi Esra ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Abdusamet KAYA
Arş. Gör. Faruk EVRENK
DİNLER TARİHİ ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Canan SEYFELİ
Dr. Öğr. Üyesi M. Hadi TEZOKUR
Arş. Gör. Dilek ÖZBEY TAN
İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Necmi DERİN
FELSEFE TARİHİ ANABİLİM DALI
-
DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.