İlahiyat Fakültesi
Fakülte Yönetim Kurulu

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

1-   Prof. Dr. Ali AKAY                                : Başkan

2-   Prof. Dr. Nazım HASIRCI                    : Üye

3-   Prof. Dr. Metin BOZAN                        : Üye

4-   Doç. Dr. M. Tayyip KILIÇ                     : Üye

5-   Doç. Dr. Hayreddin KIZIL                    : Üye

6-   Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim ÖNER       : Üye

7-   Dr. Öğr.  Üyesi Esra ASLAN               : Üye

8-   Dr. Öğr.  Üyesi Orhan CANPOLAT     : Üye

9-   Faruk ÇELİK                                       : Raportör

 

 

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

1- Prof. Dr. Ali AKAY                               : Başkan

2- Prof. Dr. Nazım HASIRCI                   : Üye

3- Prof. Dr. Metin BOZAN                       : Üye

4- Doç. Dr. M. Tayyib KILIÇ                    : Üye

5- Doç. Dr. Hayreddin KIZIL                    : Üye

6- Dr. Öğr. Üyesi Esra ASLAN                : Üye

6- Faruk ÇELİK                                       : Raportör

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.