İlahiyat Fakültesi
Fakülte Tarihçesi


Fakülte Tarihçesi

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetenin 30-31 sayfası, Madde 23’de yayımlanan, 2809 sayılı Kanunun 32. Maddesinin değişik (a) bendi uyarınca kurulmuştur.

Dicle üniversitesi İlahiyat Fakültesi ilk olarak 1993-1994 öğretim yılında 28 öğrenci ile Diş Hekimliği Fakültesine ait binada eğitim-öğretime başlamıştır. 1999-2000 eğitim-öğretim yılında Fakültemiz İlahiyat Programına ilaveten İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programı açılmış ve ilk yıl 30 öğrenci ile eğitime başlamıştır. Bu program 2003 yılının Haziran ayında ilk mezunlarını vermiştir.

İlahiyat Fakültesi Kasım 2000 tarihinden itibaren eğitim ve öğretimini kendi binasında  sürdürmektedir. İlahiyat Fakültesi 3 program, kendi bünyesinde 3 bölüm ve 20 anabilim dalından oluşmaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.07.2009 tarih ve 019489 sayılı yazıları ile İlahiyat bünyesinde ikinci öğretim programı açılmasına karar verilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.06.2011 tarih ve 3429-023090 sayılı yazıları ile Uzaktan Eğitim Programı adı altında İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programı açılmıştır. 


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.