İlahiyat Fakültesi
Çift Anadal

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYATFAKÜLTESİ 2013 - 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÇİFT ANADAL PROGRAMI DUYURUSU

"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkinYönetmelik" ve Üniversitemiz Çift Anadal Yönergesi uyarınca 2013 - 2014 eğitim-öğretim yılında Dekanlığımızca çift anadal programlarına kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU KOŞULLARI

1.    Öğrenci, açılan çift anadal programına kendi lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci dönem başında başvurabilir.

2.    Öğrencinin programa başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar kendi lisans programındaki alınması gereken tüm dersleri alıp, başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasında genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması, sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20'de bulunması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir.

3.    Genel akademik not ortalamasının eşitliği halinde Merkezi Yerleştirme puanı yüksek olan öğrencilere öncelik verilecektir.

4.    Çift anadal programından en az 36 kredilik ders alınması zorunludur. Fiilen alınacak kredi miktarı ve alınacak ders isimleri bilâhere duyurulacaktır.

GEREKLİ BELGELER

1.      Başvuru dilekçesi

2.      Transkript

BASVURU TARİHLERİ VESONUÇLARIN İLANI

Başvuruların Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine Diyarbakır adresine 06 Eylül 2013 tarihine kadar posta veya başvuran kişi ya da bir başkası tarafından teslim edilmesi gerekir. Eksik belge ve/veya süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile koşulları sağlamayanların müracaatları değerlendirmeye alınmaz, ayrıca postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Dekanlık tarafından değerlendirilen sonuçlar son başvuru tarihinden itibaren bir hafta içerisinde web sayfamızda ilan edilecektir. Koşulları sağlamadığı veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara bildirim yapılmaz, evrakları iade edilmez.

                                                                                                  DEKANLIK

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.