İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet
Fakültemiz bünyesindeki sosyal hizmetler bölümüne 2009- 2010 akademik yılında bir yardımcı doçent alınmıştır. 2010- 2011 akademik yılında bu bölümümüze öğrenci kabul edilmesi planlanmaktadır. Türkiye’de ilk olarak Hacettepe Üniversitesinde açılan bölümün Türkiye’de sadece birkaç üniversitede mevcut bulunmasından ve bölgedeki ilk ve tek bölüm olmasından dolayı önem kazanmaktadır.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.