İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü Akademik Kadro
  


 


Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN  (Bölüm Başkanı)

Çalışma Alanları: Kamu Yönetimi Örgütlenmesi, Yönetim Bilimi, Kamu Personel Yönetimi, Yerel Yönetimler, E-Devlet, Yoksulluk

E-Posta/Web Sitesi: yilmaz.demirhan@dicle.edu.tr; yilmaz.demirhan@hotmail.com

Telefon / Dahili: 0412 248 82 75 / 8153, 8185

AkademikWeb

 

 

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Emin KURT

Çalışma Alanları: Halk Sağlığı, Sağlık Yönetimi

E-posta: mekurt1@hotmail.com

Tel: 0412 241 10 00 / 8174

 AkademikWebBağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.